Nederlandse schrijvers aan Weckx: 'Vlaanderen moet subsidies aan auteurs verhogen'

ROTTERDAM, 9 NOV. Er lekt te veel subsidiegeld bestemd voor Nederlandse schrijvers en vertalers weg naar Vlaamse auteurs. Dit beperkt Nederlandse schrijvers in de mogelijkheid hun werk te doen. De Vlaamse overheid moet het subsidiebudget voor auteurs en vertalers, waarvan ook Nederlandse auteurs gebruik kunnen maken, verhogen tot 4 miljoen gulden (75 miljoen franc).

Dit schrijven de Vereniging van Letterkundigen en de Federatie van Kunstenaars in een brief aan de Vlaamse minister van cultuur, H. Weckx. De organisaties vinden dat voor het budget van werkbeurzen en aanvullende schrijvershonoraria dezelfde verdeelsleutel moet ontstaan als die bij de bekostiging van de Nederlandse Taalunie bestaat, 2:1.

Vlaamse auteurs kunnen in Nederland werkbeurzen en subsidies aanvragen sinds artikel 7 in het EG-verdrag uit 1992 discriminatie naar nationaliteit verbiedt. Nederlandse auteurs kunnen ook in Vlaanderen steun aanvragen. De Nederlandse schrijvers en vertalers misgunnen hun Vlaamse collega's de steun niet, maar wijzen op de scheve verhouding van de budgetten: Nederland draagt naar verhouding meer bij dan Vlaanderen, schrijven zij. In 1992 had het Fonds voor de Letteren in Nederland 6 miljoen gulden beschikbaar voor werkbeurzen, in Vlaanderen was dat 0,4 miljoen gulden.

Voor dit jaar heeft de Vlaamse overheid het budget verdubbeld, en Weckx wil, tot vreugde van de kunstenaarsorganisaties, ook in 1994 het budget verder verhogen.

Toch staat het Vlaamse bedrag nog niet in verhouding tot het Nederlandse, vinden de organisaties. Zo blijkt dat dit jaar vanuit de Vlaamse gemeenschap 44.850 gulden is toegewezen aan Nederlandse auteurs, terwijl het Nederlandse Fonds voor de Letteren al 254.737 gulden aan Vlaamse auteurs heeft toegewezen. De kunstenaarsorganisaties vinden dat verschil van ruim twee ton te groot. De subsidies van het Fonds der Letteren zijn onlangs verhoogd en op de Nederlandse situatie afgestemd. Om de verhouding recht te trekken zou de Vlaamse overheid het letterenbudget in een periode van vier jaar structureel moeten verhogen tot 4 miljoen gulden, vinden de kunstenaarsorganisaties.