Landelijke krant wint verder terrein

ROTTERDAM, 9 NOV. In Nederland lezen op dit moment meer mensen dan ooit een krant. De betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen is het afgelopen jaar gestegen met 0,7 procent tot 4.663.024 exemplaren. De stijging komt vrijwel geheel voor rekening van de landelijke dagbladen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de oplage van Nederlandse dagbladen van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit (Cebuco).

De sterkste groei in procenten boekte NRC Handelsblad, waarvan de betaalde oplage met 4,5 procent steeg tot 261.700 exemplaren. In absolute cijfers was De Telegraaf de sterkste stijger. Het ochtendblad verkocht 12.750 exemplaren meer dan vorig jaar en is met een totaal van 743.000 exemplaren nog steeds de grootste krant van Nederland.

De jongste cijfers van Cebuco zijn gebaseerd op het gemiddelde abonnementenbestand in september 1993, samen met de gemiddelde losse verkoop van 1 juli 1992 tot 30 juni 1993. Alle landelijke dagbladen laten groei zien. Opvallend is dat NRC Handelsblad als sterkste stijger wordt gevolgd door twee christelijke kranten: Het Nederlands Dagblad (oplage 27.513) en het Reformatorisch Dagblad (55.261) waarvan de oplage steeg met respectievelijk 3,8 procent en 3,2 procent. De groei van de Volkskrant bedroeg 2,6 procent tot 354.600 exemplaren. De oplage van het Algemeen Dagblad steeg 2,2 procent tot 413.900 exemplaren. Vorig jaar leed deze krant nog als enige van de landelijke dagbladen een verlies en daalde de oplage ruim twee procent. Het Parool (oplage 101.500) en Trouw (121.000) laten in de Cebuco-cijfers de kleinste groei zien met respectievelijk 0,5 en 0,4 procent.

Bij de landelijke dagbladen zijn de cijfers van het Financieele Dagblad niet meegerekend. De groei van deze ochtendkrant, die samen met de Nederlandse Staatscourant apart vermeld staat in de Cebuco-cijfers, bedroeg het afgelopen jaar 2,6 procent. De totale oplage ervan bedraagt nu 40.105 stuks.

In Nederland is de oplage van landelijke dagbladen al een paar jaar groter dan de oplage van regionale kranten. Het afgelopen jaar verloren de regionale dagbladen verder terrein op de landelijke kranten. De oplage van de regionale kranten daalde met ruim 11.000 exemplaren.

De losse verkoop van dagbladen steeg het afgelopen jaar sneller dan het aantal abonnementen. De stijging bedroeg 0,9 procent tegenover een groei van 0,7 procent van de abonnementen. De acht landelijke kranten verkochten in totaal driemaal zoveel exemplaren 'op straat' als regionale concurrenten. De oplage van de landelijke en regionale dagbladen samen bestaat dit jaar voor 89 procent uit abonnementen en voor 11 procent uit losse verkoop.

Volgens het Cebuco - onderdeel van de Nederlandse Dagbladpers - bereikt de krant in 1993 in Nederland 91 van de 100 huishoudens, hoewel maar 77 van de 100 huishoudens een abonnement heeft. In de overige 14 huishoudens wordt de krant meegelezen van familie of buren.