Kamer vraagt meer controle op snelheid auto's

DEN HAAG, 9 NOV. Er moeten meer snelheidscontroles worden gehouden op gemeentelijke- en provinciale wegen. Op deze wegen, waar de maximumsnelheid respectievelijk 50 en 80 kilometer per uur is, gebeuren de meeste dodelijke ongelukken.

De Tweede Kamer heeft gisteren tijdens een uitgebreide commissievergadering over verkeersveiligheid, unaniem bij minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) aangedrongen op de extra controle. De minister zegde toe dat zij bij haar collega Hirsch Ballin (justitie) zal aandringen om extra snelheidscontroles niet alleen op snelwegen te laten plaatsvinden. Tot en met de maand augustus van dit jaar zijn in totaal 800 mensen in het verkeer omgekomen. Hoeveel doden op de wegen met een maximumsnelheid van 50 en 80 kilometer per uur zijn gevallen, kan het ministerie niet aangeven.

Volgens de minister wordt overwogen de maximumsnelheid op wegen rondom de grote steden waar nu nog 120 kilometer mag worden gereden, te verlagen naar 100. De definitieve veranderingen zullen zijn opgenomen in het Nationaal Milieubeleidsplan Twee dat omstreeks kerstmis zal verschijnen. In een concept van dit beleidsplan stelt het ministerie van verkeer en waterstaat voor in heel Nederland de maximumsnelheid tot 100 kilometer per uur terug te brengen. Maij-Weggen zei gisteren dat de handhaving daarvan een probleem zal zijn.

Kamerlid R. Roosen (CDA) pleitte voor de invoering van een inhaalverbod voor vrachtwagens op vierbaanswegen. Maij-Weggen zei daar wel voor te voelen maar dat niet voor alle vierbaanswegen zo'n verbod kan worden ingevoerd. Een recente proef op de A28 heeft aangetoond dat wanneer vrachtwagens op de rechterrijstrook achter elkaar rijden, het overige verkeer problemen heeft met invoegen, aldus de minister.

Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, VVD wil dat Maij-Weggen een erkenningsregeling voor rijscholen ontwikkelt. Volgens Kamerlid A. Jorritsma (VVD) neemt het aantal malafide rijscholen toe en zou bij sommigen les worden gegeven in gestolen auto's met vervalste papieren. Goede rijscholen zouden een keurmerk moeten krijgen waaraan de consument kan aflezen dat het om een betrouwbare rijschool gaat.

Volgens Maij-Weggen leeft de zorg voor louche rijscholen ook in het kabinet en heeft ze met minister Hirsch Ballin van justitie al enige gesprekken over dit onderwerp gehad. De minister wil met de branche (ANWB, Bovag, CBR) gaan praten over vrijwillige invoering van een erkenningsregeling.