Kabinet bereid malusregeling te versoepelen

DEN HAAG, 9 NOV. Het kabinet wil de boete die een werkgever krijgt als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, afschaffen wanneer de oorzaak daarvan niets met het werk te maken heeft. Dit maakte minister Kok (financiën) gisteren bekend op het jaarcongres van de ondernemersorganisatie KNOV in Noordwijk.

Tegelijk maakte de minister echter duidelijk dat het kabinet het zogenoemde bonus/malussysteem zelf wèl wil handhaven. Tegenover de boetes die bedrijven krijgen voor een arbeidsongeschikt geworden werknemer staan in dat systeem de premies die ze kunnen innen wanneer ze een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte in dienst nemen. Doel hiervan is het aantal WAO'ers terug te dringen. Werkgeversorganisaties willen van deze regeling af. De tegemoetkoming die Kok gisteren deed, beschouwen ze wel als een verbetering, maar niet als afdoende, zo maakte bijvoorbeeld KNOV-voorzitter Kamminga in een reactie duidelijk.

Kok zei ook dat het kabinet de voorgenomen verhoging van de boete nog eens beziet. De Eerste Kamer heeft hierop overigens ook unaniem aangedrongen. Volgens de minister toont de regering hiermee “een duidelijke compromisbereidheid”. Werkgeversorganisaties zouden hun publieke verzet tegen het bonus/malussysteem nu moeten staken, meende Kok, “opdat de liefde niet van één kant hoeft te komen”.

In zijn rede bij het KNOV, werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, plaatste Kok vraagtekens bij de toekomst van de winkelsluitingswet. Verlenging van de bedrijfstijden kan volgens de minister een belangrijke bijdrage leveren aan vergroting van de werkgelegenheid en de mogelijkheden voor deeltijdarbeid.

Hij wees ook op de voordelen voor de ondernemer zelf. “Ik noem vermindering van overwerkvergoedingen, intensiever gebruik van kapitaalgoederen en positieve uitstralingseffecten in grensregio's.” Ook overheidsdiensten en de gezondheidszorg zullen volgens Kok niet ontkomen aan ruimere openingstijden, gezien de maatschappelijke behoefte daaraan.

De minister van financiën zei dat de regering de mogelijkheid onderzoekt de BTW op arbeidsintensieve diensten te verlagen, mede uit milieu-overwegingen. Volgende maand wil Kok dat in EG-verband aan de orde stellen, waarbij wat hem betreft met een verlaging van het tarief in enkele specifieke sectoren wordt begonnen. (De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft in het verleden gepleit voor verlaging van de BTW-tarieven voor schoenmakers en fietsenmakers.)

De minister liet verder weten dat het Nederlandse kabinet voorstellen van voorzitter Delors van de Europese Commissie steunt om de mogelijkheden van kredietverlening voor het midden- en kleinbedrijf te verruimen.