JACQUES DIOUF; 'Outsider' met goede papieren

De verkiezing van de 55-jarige Jacques Diouf uit Senegal tot directeur-generaal van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, is minder de overwinning van een man dan die van een continent.

Onder de acht kandidaten gold Diouf als een betrekkelijk 'outsider'. Zijn papieren zijn in orde, maar echt onderscheiden heeft hij zich niet. Diouf heeft een hele reeks functies vervuld in internationale organisaties die zich bezig houden met de landbouw en met ontwikkelingsbeleid. Zo is hij secretaris-generaal geweest van de Centrale bank van West-Afrikaanse staten. Twee jaar geleden werd Diouf (geen familie van de Senegalese president Abou Diouf) benoemd tot ambassadeur van Senegal bij de Verenigde Naties in New York.

Diouf, die in iedere stemming de steun bleef behouden van het blok van Afrikaanse landen, werd gisteravond gekozen in de zesde stemronde. De Chileen Rafael Moreno had zich teruggetrokken en de Latijns-Amerikaanse landen opgeroepen te stemmen op Diouf in plaats van op de Australiër Geoff Miller, de andere overgebleven kandidaat. Daarbij refereerde de Chileense vertegenwoordiger aan een afspraak deze zomer tussen Senegal en Chili dat de post bij een ontwikkelingsland moest komen. Toen leek die afspraak nog in het voordeel van Moreno, nu profiteerde Diouf ervan.

Miller had veel steun in de Westerse landen. Sommige onderschrijven zijn ideeën over vergaande liberalisering van de wereldhandel en volgens veel Westerse landen zou Miller beter in staat zijn geweest dan Diouf om een ingrijpende reorganisatie door te voeren binnen de FAO. De Nederlandse delegatie wilde gisteren niet zeggen op wie zij in de laatste rondes heeft gestemd.

Diouf volgt op 1 januari Edouard Saouma op, de Libanees die achttien jaar lang de FAO heeft geleid. Geen enkele andere VN-organisatie is zo lang door één man bestuurd. Saouma wordt vriendjespolitiek verweten en het gebruik van projecten en FAO-fondsen voor zijn eigen politieke doeleinden. FAO-stafleden voegen daaraan toe dat onder hem de technische kwaliteit binnen de organisatie achteruit is gegaan. Het is nog onduidelijk hoe Diouf deze problemen zal benaderen. Hij heeft zich in zijn campagne in algemene termen uitgelaten. In een korte toespraak na zijn verkiezing zei hij gisteravond dat bestrijding van de honger in de wereld zijn hoofddoel is.

    • Marc Leijendekker