Hussein verheugd over stembusuitslag

AMMAN, 9 NOV. Het Islamitisch Arabisch Front heeft bij de gisteren gehouden verkiezingen in Jordanië een nederlaag geleden. De partij zakte van 22 naar 16 zetels in het parlement.

De uitslag geeft de Jordaanse koning Hussein de vrije hand om op vrede met Israel aan te sturen. De vorst sprak vanmorgen zijn trots uit over de politieke rijpheid die het Jordaanse volk aan de dag had gelegd. Hij noemde dat een voorbeeld van democratie voor andere Arabische landen en voor de rest van de wereld. Hussein sprak de hoop uit dat het spoedig tot een algehele vredesregeling in het Midden-Oosten zal komen.

Op de vraag of hij spoedig een ontmoeting zal hebben met de Israelische premier Rabin zei Hussein: “Mettertijd”. Een hoge woordvoerder van het Israelische ministerie van buitenlandse zaken liet vanmorgen in Jeruzalem doorschemeren dat Rabin en Hussein elkaar wellicht volgende week al in Washington zullen ontmoeten.

Voor het eerst liet de koning, die er slecht uitzag, vanmorgen doorschemeren dat zijn gezondheidstoestand reden tot grote zorg geeft. In het kader van zijn vredesverwachtingen merkte de vorst op: “Ik zal hier niet lang meer zijn, maar mijn broer is hier”, wijzend op de naast hem zittende kroonprins Hassan.

Hoewel het vredesproces in het Midden-Oosten niet de inzet van de gisteren gehouden verkiezingen in Jordanië was, hadden de leiders van het Islamitisch Arabisch Front en de radicale moslim-beweging Hamas vooraf gezegd de uitslag toch te zullen beschouwen als een referendum over het akkoord tussen Israel en de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) en de vredespolitiek van koning Hussein. Het “voorbereiden van de natie voor gewapende strijd - jihad - tegen de zionisten en imperialistische vijanden” is het tweede punt uit het partijprogramma van het Islamitisch Arabisch Front. Invoering van het islamitisch recht, sharia, op alle gebieden is het eerste programmapunt van deze islamitisch-fundamentalistische partij.

Pag.4: Gevoelige nederlaag

De nederlaag van het IAF is des te gevoeliger, omdat deze partij in het nieuwe Jordaanse parlement ook niet meer kan rekenen op een tiental onafhankelijke sympathisanten. Minstens zes daarvan zijn gisteren eveneens weggestemd. Aangezien extreem-links ook wat terrein verloor, hebben de Jordaniërs gisteren - onder ideale weersomstandigheden - voor het centrum gekozen, voor stabiliteit en verantwoordelijkheidszin, zoals koning Hussein hun had gevraagd.

De nederlaag van het IAF is het resultaat van twee factoren: de verrassend hoge opkomst (68,1 procent van de 1,2 miljoen kiezers) en de verandering van de kieswet.

De verkiezing van Toujan al-Faisal, de eerste vrouw in het Jordaanse parlement, is een ander teken dat wijst op een verzwakking van de greep van het IAF op het Jordaanse volk. Tijdens de verkiezingscampagne in 1989 voerde het IAF een succesvolle campagne tegen de verkiezing van vrouwelijke kandidaten.

Jordaanse regeringswoordvoerders zijn, evenals de pers vandaag, opgetogen over de verkiezingsuitslag, het zeer orderlijk verloop van de verkiezingen en de hoge opkomst van de kiezers. “Het is een feest voor onze democratie”, zei een hoge ambtenaar vanmorgen. De Jordaniërs zijn er buitengewoon trots op dat ze in de Arabische wereld het voortouw van het democratisch beslissingsproces hebben genomen.De Jordaanse constitutie geeft koning Hussein weliswaar een duidelijk overwicht op het parlement, maar de normalisering van het democratisch proces en het houden van vrije verkiezingen plant de democratische gedachte krachtig in het hart van dit Arabisch land, zo luidt het oordeel in Amman.

    • Salomon Bouman