Het nemen van maatregelen ter vermindering van ...

Het nemen van maatregelen ter vermindering van windoverlast in de omgeving van hoge gebouwen dient van overheidswege verplicht te worden gesteld.

P. Burgman, Rijksuniversiteit Groningen

Pas als ook niet-christelijke feestdagen gerekend worden tot de verplicht vrije dagen, kan Nederland met recht een multiculturele samenleving genoemd worden.

Mw. L.S.M. Rippert, Rijksuniversiteit Groningen

Televisie heeft op velen dezelfde uitwerking als de koplampen van een auto op een konijn.

J.W.C. Gratama, Rijksuniversiteit Groningen

Wat voor de een een das is, is voor de ander een strop.

J.W.M. Veldscholte, Erasmus Universiteit Rotterdam

De wielersport is in Nederland vooral zo populair, omdat daarin ook met een minimale conditie zo op het oog tamelijk indrukwekkende prestaties kunnen worden geleverd.

A.J.W. Camijn, Erasmus Universiteit Rotterdam

De OV-studentenkaart heeft logistieke en financiele problemen van de hogere overheid niet opgelost, maar verplaatst naar lagere overheden en bedrijfsleven, die nog minder capabel zijn tot oplossing ervan.

J.M. Boersma, Universiteit Twente

In de wetenschap moet een creatief idee niet alleen oorspronkelijk maar ook bruikbaar zijn.

A. Reichwein, Universiteit Twente

De emancipatie van kinderen uit minderheidsgroepen in onze multiculturele samenleving is, in tegenstelling tot in het begin van deze eeuw, gebaat bij een niet-verzuilde onderwijsvorm.

D. Slettenhaar, Universiteit Twente