Eervol ontslag voor burgemeester Almere

DEN HAAG, 9 NOV. Burgemeester C.H. de Cloe van Almere is eervol ontslag verleend. “Na overleg en onderzoek”, zo heeft Binnenlandse Zaken gisteren meegedeeld, is minister Dales gebleken dat eervol ontslag gerechtvaardigd was.

Met De Cloe is een wachtgeldregeling getroffen. Bovendien zal de minister “zich inspannen om een andere passende functie” voor de PvdA-burgemeester te vinden. Daarmee komt een voorlopig eind aan meer dan zeven maanden bestuurlijke onzekerheid in Almere.

De Cloe besloot zijn functie als burgemeester in maart dit jaar ter beschikking te stellen, toen vier van zijn wethouders het vertrouwen in hem opzegden. Dat gebeurde nadat de burgemeester in opspraak was geraakt door onjuiste onkostenvergoedingen voor zijn auto, telefoon en verhuizing. Terwijl de gemeenteraad nog onderzoek deed naar de toedracht van deze fout, weigerden de wethouders verder met De Cloe te werken.

Aan de burgemeester schrijft minister Dales dat ze bereid is “om door bemiddeling van een gezamenlijk aan te wijzen persoon of instantie op kosten van Binnenlandse Zaken te komen tot het vervullen van een nieuwe functie.” Tevens heeft de minister aan De Cloe toegezegd dat ze laat nagaan of hij een tijdelijke functie kan vervullen binnen de rijksoverheid of semi-overheid. Daarbij bevestigt ze “dat ook mijnerzijds een actieve bemoeienis is toegezegd in het verkrijgen van een andere, passende functie.”

Vooral met die laatste toezegging is De Cloe erg tevreden. Hij beschouwt de afwikkeling van de zaak “mede als een genoegdoening”. De burgemeester heeft altijd volgehouden dat hij zich niet bewust was van de dubbele onkostenregeling voor zijn auto en zei bij zijn vertrek met nadruk dat hij zijn functie ter beschikking stelde omdat de verhoudingen onwerkbaar waren geworden.

In haar brief aan de burgemeester zegt Dales dat zij, mede gelet op de bestuurlijke situatie in Almere, 'hoge prioriteit' toekent aan een snelle afwikkeling van De Cloes ontslagaanvraag. Na het vertrek van De Cloe bleef lane tijd onrust bestaan in het het bestuur van de stad. Een CDA-wethouder werd in de val van de burgemeester meegesleept. Een andere moest opstappen omdat hij een aantal buitenlandse reizen had gemaakt op kosten van aannemers. De derde werd uit het college gezet omdat hij werd verdacht van verkrachting. Ook de gemeentesecretaris heeft zijn post dit jaar verlaten. De functie van burgemeester wordt waargenomen door S. Roozemond.