Drs. J. Bos, tijdelijk zaakgelastigde te ...

Drs. J. Bos, tijdelijk zaakgelastigde te Khartoem, zal binnenkort worden benoemd tot ambassadeur te Addis Abeba. Hij zal daar mr. J.M. Jonkman opvolgen.