CDA onderzoekt giften aan kas CDA-Limburg

DEN HAAG, 9 NOV. CDA-partijvoorzitter W. van Velzen gaat een commissie instellen om de giften van het bedrijfsleven aan de verkiezingskas van de CDA-afdeling Limburg te onderzoeken. Hij heeft oud-minister C.P. van Dijk gevraagd deze commissie te leiden.

Van Velzen kondigde dit vanmorgen in het CDA-fractieberaad aan na een protestbrief van het Limburgse CDA-Kamerlid R. van der Linden. Deze voelde zich ten onrechte beschuldigd door uitlatingen van Van Velzen die de indruk wekten dat hij had meegewerkt aan het doorsluizen van financiële middelen van het bedrijfsleven naar het CDA-Limburg. Van Velzen liet echter vanmorgen weten dat “de integriteit van Van der Linden niet ter discussie staat”. Van der Linden zei vanochtend hiermee genoegen te nemen. “Voor mij is de kous af, het foutieve beeld is weggenomen”.

Volgens het CDA-Kamerlid had de partijvoorzitter in het televisieprogramma Nova een beeld opgeroepen van “sjoemelige praktijken” in Limburg. Van der Linden voegde er aan toe zich niet meer te kunnen troosten met de gedachte “dat de wespen het meest knagen aan de beste vruchten”.

Hij heeft na de uitspraken van Van Velzen bedankt als lid van het bestuur van het gewestelijk partijbureau in Sittard. In zijn brief stelt hij vast dat “mensen die het CDA in Limburg groot hebben gemaakt, niet of in onvoldoende mate kunnen rekenen op de steun van de landelijke top.”

Van Velzen zei te hopen dat een onderzoekscommissie een einde kan maken aan de “geruchtenstroom” en wees erop dat het CDA “niets te verbergen” heeft. Van der Linden steunt het onderzoek en hij vindt dat alles “in de openbaarheid moet komen”.