Britse generaal spuwt vuur tegen bezuiniging

LONDEN,9 NOV. De hoogste bevelhebber van de Britse luchtmacht, stafchef Sir Michael Graydon, heeft voor een uniek precedent gezorgd door het ministerie van financiën te beschuldigen van een “schandelijke campagne” ter ondermijning van de Britse strijdkrachten. De aanval van de RAF-generaal preludeert op de presentatie van de eerste begroting van minister van financiën Kenneth Clarke op 30 november. Die zal naar verwachting bezuinigingen op defensie te zien geven van 1,5 miljard pond over 3 jaar, op een totale jaarlijkse begroting van 24 miljard pond.

De aanval van de luchtmachtgeneraal gaat verder dan het gebruikelijke schermutselen om bezuinigingen te beperken. Sir Michael is, blijkens de reacties, niet de enige hoge militair of defensiespecialist aan wie het is opgevallen dat de laatste maand met grote regelmaat en in geselecteerde media verhalen werden gepubliceerd die suggereerden dat de organisatie van defensie verregaand inefficiënt is en ruimte voor “rationalisering” biedt. Sir Michael wees gisteren indirect naar Kenneth Clarke en diens staatssecretaris voor de begroting, Michal Portillo, als de aanstichters voor deze verhalen.

“Wij weten wie (deze artikelen) hebben geïnspireerd en waarom - zonder twijfel dezelfde mensen die zich koesterden in de weerschijn van de glorie van de Golf-oorlog toen de strijdkrachten hun kunnen en hun durf etaleerden.”

De kritiek van de luchtmachtgeneraal baart opzien, omdat uit de reacties blijkt dat Sir Michael ook namens de leiding van andere strijdkrachtonderdelen heeft gesproken. Zelfs de voorzitter van de Lagerhuiscommissie voor defensie, de Conservatieve Sir Nicholas Bonsor, valt de stafchef van de luchtmacht bij door te erkennen dat er op een schandelijke manier tegen Defensie is geageerd door het opzettelijk lekken van misleidende informatie, bedoeld om de argumenten van het ministerie van defensie te ondermijnen.

Nu al overeengekomen bezuinigingen bij de RAF betekenen dat de Britse luchtmacht over drie jaar afstand moet doen van de helft van haar luchtverdedigingsvliegtuigen en van een derde van haar bommenwerpers. Minister van defensie Malcolm Rifkind wil dat de frontlinie-capaciteit van zijn strijdkrachten gespaard blijft, maar de defensietop acht dat onmogelijk bij nog verdergaande bezuinigingen. De drie chefs van staven “spugen spijkers” van kwaadheid over de voorstellen, aldus een ingewijde tegen The Daily Telegraph.