Arafat vraagt bij EG om internationaal leger voor Gaza en Jericho

BRUSSEL, 9 NOV. PLO-leider Yasser Arafat heeft Europa gisteren in Brussel voorgesteld een internationale troepenmacht te legeren bij de Gazastrook en Jericho. De EG-ministers van buitenlandse zaken hebben, volgens een EG-diplomaat, toegezegd de onverwachte suggestie van Arafat te zullen bestuderen.

De PLO-leider bracht gisteren en vandaag een bezoek aan het EG-hoofdkwartier om met de Raad van ministers en de Europese Commissie te overleggen over de toekomst van de nieuwe zelfstandige Palestijnse gebieden. Het overleg over de terugtrekking (PLO) of de hergroepering (Israel) van de Israelische troepen rond Jericho en Gaza in het Egyptische plaatsje Taba zit al een paar dagen vast. Een 'besloten ad hoc comité'' onderzoekt nu de problemen. Arafat zei te verwachten dat er snel een oplossing wordt gevonden, maar hij gaf geen datum voor een hervatting van de onderhandelingen met Israel.

Volgens de PLO-leider hebben de Europese ministers merendeels positief gereageerd op de suggestie een internationale troepenmacht de nieuwe autonome gebieden te laten beveiligen. Het bezoek van Arafat was vooral van politiek-symbolische betekenis. Het was de eerste keer dat de PLO-leider na het tekenen van het vredesakkoord met Israel door de EG werd ontvangen. De EG is met een toezegging van 600 miljoen dollar aan steun de grootste internationale donateur in de bezette gebieden.

Arafat zei na afloop dat de “morele en materiële steun van Europa van wezenlijke betekenis is” voor het slagen van het vredesproces. Arafat legde er in het overleg de nadruk op dat de PLO een “geheel vernield land” heeft aangetroffen, “zonder enige infrastructuur”. Hij heeft de EG-ministers een lijst voorgelegd van te verwezenlijken projecten. Het gaat daarbij om de bouw van huizen, ziekenhuizen, wegen, energiecentrales, waterzuiveringinstallaties, irrigatiewerken, een haven en een vliegveld.

Volgens Arafat staan de nieuwe autonome gebieden op een tweesprong. “Of het wordt een tweede Somalië of het wordt een tweede economische tijger.” De PLO-leider trok daarmee een vergelijking met de sterke economieën in Azië, zoals Thailand, Korea en Japan. Arafat zei dat hij geen groot vliegveld “à la Genève” nodig had, maar slechts een “voor de aller-urgentste noodzaak”. Ook zei hij niet meteen een diepzeehaven te willen laten graven, maar met “een drijvende haven” voorlopig vooruit te kunnen.