Amsterdam trekt vooral Japanse firma's

AMSTERDAM, 9 NOV. De Amsterdamse regio is vooral in trek bij Japanse ondernemingen. Van de buitenlandse bedrijven die zich vorig jaar in de regio vestigden, was 40 procent Japans en 18 procent Amerikaans. De regio is nog steeds aantrekkelijk voor niet-Europese bedrijven. De afgelopen twee jaar steeg het aantal buitenlandse ondernemingen met 52 tot 562. Dat is een stijging van ruim 8 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het accountantsbureau KPMG naar het vestigingsklimaat van de Amsterdamse regio. Het Japanse aandeel in het totaal van buitenlandse ondernemingen, steeg in de periode van 1988 tot 1993 van 24 tot 32 procent. Het aandeel van Amerikaanse bedrijven liep in die tijd terug van 46 naar 38 procent.

Amsterdam en omgeving blijkt ook nog steeds interessant voor bedrijven van buiten de EG die op zoek zijn naar een plek voor een Europees hoofdkantoor. Vergeleken met 1991 steeg het aantal Europese hoofdkantoren met 21 tot 155. Bijna de helft van het aantal nieuwe vestigingen heeft een Japanse moedermaatschappij.

Tweederde van de onderzochte bedrijven vindt de nabijheid van de luchthaven Schiphol het meest aantrekkelijke aspect van de Amsterdamse regio. Andere belangrijke factoren zijn de centrale ligging van Amsterdam in Europa en de sterk ontwikkelde infrastructuur, die duidelijk distributievoordelen biedt.

Meer dan 11 procent van de Europese hoofdkantoren koos voor Amsterdam wegens het gunstige fiscale klimaat. De voorstellen van staatssecretaris Van Amelsvoort tot wijziging van de vennootschapsbelasting worden echter niet gezien als een verbetering van het Nederlandse fiscale klimaat ten opzichte van andere landen.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de bedrijven Schiphol als zeer goed beoordeelt. Het aantal zakenreizen nam de afgelopen jaar met 15 procent toe.