VVD: snel voordracht voorzitter

DEN HAAG, 8 NOV. Deze maand doet een commissie onder leiding van oud-VVD bewindsman Henk Koning een voordracht voor een nieuwe partijvoorzitter.

De commissie, die verder bestaat uit Tweede-Kamerlid E. Terpstra en de vice-partijvoorzitter G. Meijling, werd in oktober ingesteld nadat de huidige partijvoorzitter D. van Leeuwen besloot zich niet herkiesbaar te stellen. Van Leeuwen kreeg afgelopen zomer zware kritiek vanwege haar rol in het tegenhouden van een terugkeer naar politiek Den Haag van VVD-coryfee H. Wiegel.

Binnen de VVD circuleren verschillende namen van mensen die in aanmerking komen voor de opvolging van Van Leeuwen. Zo zou de voormalig staatssecretaris van defensie drs. W.K. Hoekzema en goede kanshebber zijn. Hoekzema was staatssecretaris van defensie van november 1982 tot juli 1986 in het eerste kabinet-Lubbers. Daarvoor was hij burgemeester van Coevorden, daarna tot op dit moment burgemeester van Huizen. Ook het huidige Tweede-Kamerlid B. Korthals wordt genoemd als kandidaat-voorzitter. Korthals zou die functie, afhankelijk van de sterkte van de nieuwe VVD-fractie, kunnen combineren met in plaats in de Tweede Kamer.

Korthals was ook al in de markt toen enkele jaren terug voorzitter J. Kamminga het veld moest ruimen. Deze werd echter opgevolgd door oud-minister van Milieu L. Ginjaar, die op zijn beurt verdween in 1990 na de val van toenmalig fractieleider J. Voorhoeve. De Groningse Commissaris der Koningin H. Vonhoff, die ook tot de kandidaten zou behoren, verklaarde vanochtend voor de NCRV-radio niet beschikbaar te zijn omdat het voorzitterschap niet te combineren is met zijn huidige functie. De VVD beslist naar het zich laat aanzien in mei 1994 over het partijvoorzitterschap.