VS waarschuwen Noord-Korea

WASHINGTON, 8 NOV. De Amerikaanse president Bill Clinton heeft gisteren Noord-Korea gewaarschuwd Zuid-Korea niet aan te vallen omdat de Verenigde Staten dit als een aanval op de VS zouden beschouwen. Clinton noemde het tevens “ontoelaatbaar” dat Noord-Korea over een kernwapen zou beschikken.

Dit weekeinde zei een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van defensie dat Noord-Korea zeventig procent van zijn strijdkrachten aan de grens met Zuid-Korea heeft samengetrokken. Andere regeringsfunctionarissen zeiden echter dat van “ongewone troepenbewegingen” geen sprake was en dat Noord-Korea “zijn troepensterkte aan de grens al jaren geleidelijk opvoert”.

Zuid-Korea en de VS hielden dit weekeinde in de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoul beprekingen over de huidige militaire situatie. De Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin, was daartoe naar Zuid-Korea gereisd. De Noordkoreaanse partijkrant Rodong Sinmun schreef gisteren dat Noord-Korea “beslissend” zou reageren op de “vijandige houding” van Zuid-Korea, maar gaf geen details. Volgens de krant zijn het de VS die Noord-Korea met kernwapens bedreigen en is het “schaamteloos” het omgekeerde te suggereren.

Clinton, die zijn uitlatingen deed tijdens een vraaggesprek voor de televisie, zei dat de VS samenwerken met China, Japan en Zuid-Korea om Noord-Korea te beletten kernwapens te ontwikkelen. Vandaag arriveerde een hoge Chinese militaire gezant in de Noordkoreaanse hoofdstad Pyongyang.

Pag.4: 'Isolement zet N-Korea onder druk'

Clinton ging niet in op vragen over een ultimatum aan het adres van Noord-Korea, noch over mogelijke sancties. In het verleden heeft president Clinton Noord-Korea een aantal malen sancties in het vooruitzicht gesteld als het de ontwikkeling van kernwapens zou voortzetten. Begin dit jaar weigerde Noord-Korea inspectie van zijn nucleaire installaties door het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en dreigde het met uittreding uit het non-proliferatieverdrag (NPV), dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan. Internationale besprekingen over de inspectie verkeren sindsdien in een impasse.

Noord- en Zuid-Korea zijn officieel in staat van oorlog sinds 1950, toen het communistische noorden het zuiden binnenviel. Waarnemers in Japan en Zuid-Korea verklaarden dit weekeinde dat het isolement waarin Noord-Korea nu verkeert een motief zou kunnen zijn voor een militaire campagne tegen Zuid-Korea. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft Noord-Korea grote economische schade geleden door het wegvallen van de bestaande ruilhandelsovereenkomsten. De laatste maanden komen tevens aanwijzingen naar buiten dat de bevolking lijdt onder de schaarste aan elementaire goederen en levensmiddelen.