'Voortaan voorzichtiger met rapport kunstexperts'

ROTTERDAM, 8 NOV. De verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden zal bij diefstal uit particuliere kunstverzamelingen niet alleen maar meer vertrouwen op een expertise-rapport van een te goeder naam en faam bekend staande kunsthandelaar. De maatschappij verlangt ook foto's van de gestolen werken, en zal een eventueel een extra expertise van een andere deskundige vragen.

Dat zegt de woordvoerder van Nationale-Nederlanden, de heer H. van Ronkel, naar aanleiding van een fraude-affaire die vorige week aan het licht kwam.

Om de verzekering op te lichten meldde de Wassenaarse particulier H. ter H. dat uit zijn woning deze zomer 22 kunstwerken ter waarde van 1,3 miljoen gulden van schilders als Breitner, Mauve, Maris en Israels gestolen waren. Het zou om onbekende meesterwerken gaan, afkomstig uit Zuid-Afrikaans bezit. Om dat te staven maakte de Haagse kunsthandelaar P. van V. van B. een expertise-rapport op, waarin de werken beschreven staan.

Uit onderzoek van de verzekeringsmaatschappij, politie en openbaar ministerie bleek dat de als meesterwerken opgevoerde schilderijen helemaal niet bestonden en het rapport door de kunsthandelaar bewust vervalst was.

De verzekeringsmaatschappij kreeg argwaan omdat er geen foto's van de genoemde werken bestonden. De betrokkenen zijn gearresteerd op verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte. De kunsthandelaar heeft inmiddels bekend, en is op vrije voeten gesteld.

“Wij zullen bij dit soort schadegevallen stringenter controleren,” zegt Van Ronkel. “Ook als het om kunstexperts gaat van nationale en internationale faam, zoals het geval was bij deze zaak. Dat is de les die we uit deze kwestie trekken. Het is niet zo dat we nu een heksenjacht beginnen of zo iets, maar we zullen voorzichtiger zijn.”

Dergelijke kunstcollecties verzekeren “vereist natuurlijk maatwerk,” aldus Van Ronkel, en “expertise is onontbeerlijk.” In het Wassenaarse geval leek alles uitstekend geregeld. De 'bestolene' had bijvoorbeeld “een beveiligingssysteem van zeer hoge kwaliteit, voldoende om een kunstcollectie van 1,3 miljoen gulden te beschermen”.

Vanwege de goede naam van de kunsthandelaar is in dit geval niet naar foto's van de werken gevraagd. “Dat komt voortaan niet meer voor,” aldus Van Ronkel.

Volgens hem komen oplichtingsaffaires met kunstcollecties op deze schaal in Nederland zelden voor.