Regeringsleger Georgië verovert het laatste bolwerk van 'zviadisten'

TBILIS, 8 NOV. Het Georgische regeringsleger heeft zaterdag Zoegdidi veroverd op de aanhangers van ex-president Zviad Gamsachoerdia. Zoegdidi was het laatste bolwerk van de 'zviadisten' in Georgië. Na zes weken lijkt daarmee, althans voorlopig, een eind te zijn gekomen aan de 'zviadistische' rebellie.

Zoegdidi werd zonder strijd ingenomen en bezet door het regeringsleger, dat echter op last van president Sjevardnadze gisteren al uit de stad werd teruggetrokken. Die maatregel werd genomen om, zoals Sjevardnadze's woordvoerder het uitdrukte, “onplezierige incidenten” tussen regeringssoldaten en inwoners van Zoegdidi te voorkomen. De voorlopig verslagen Gamsachoerdia is zeer populair in Zoegdidi. Sinds gisteren wordt de orde in de stad gehandhaafd door de politie.

Sjevardnadze zei tijdens een bezoek aan Zoegdidi dat “we een eind moesten maken aan de fascistische acties van Gamsachoerdia”.

Gamsachoerdia is volgens de Georgische regering vanuit Zoegdidi naar het naburige Abchazië gevlucht, de streek waaruit onlangs het Georgische leger werd verdreven na een oorlog die een jaar heeft geduurd. De Abchazische regering heeft overigens tegengesproken dat Gamsachoerdia zich in haar land bevindt. In Tbilisi meent men echter te weten dat hij zich in de buurt van de Abchazische stad Gali ophoudt.

De gevechten tussen de 'zviadisten' en het Georgische leger begonnen zes weken geleden, toen het leger zich hals over kop uit Abchazië moest terugtrekken. Aanvankelijk boekten de 'zviadisten' veel succes en tot ruim een week geleden leek het er zelfs op dat ze alleen nog de stad Koetaisi moesten veroveren om ongehinderd naar de hoofdstad Tbilisi te kunnen oprukken. Anderhalve week geleden echter begon een offensief van het regeringsleger, dat al het verloren gebied heroverde en in korte tijd een eind heeft gemaakt aan de rebellie. Russische militaire steun aan het Georgische regeringsleger lijkt daarbij de doorslag te hebben gegeven.

Waarnemers verwachten overigens dat de rebellie van Gamsachoerdia's aanhangers slechts voorlopig de kop is ingedrukt. Zoegdidi, hun belangrijke bolwerk en hoofdkwartier, werd zonder slag of stoot opgegeven, waarschijnlijk niet alleen omdat de 'zviadisten' bloedvergieten onder de burgerij hebben willen voorkomen maar ook omdat ze zich in Abchazië willen hergroeperen. Hun militaire commandant, Vachtang Kobalia, zwoer zaterdag dat zijn troepen de strijd “tot de laatste druppel bloed” zullen voortzetten. (AFP, AP)