Prettige stem als voorzitter

Een telefoontje was voldoende. Midden vorige week belde de 44-jarige Paul Timmer uit Hilversum naar de krachtsportbond KNKB. Hij had gelezen dat de bond op zoek was naar een voorzitter. Of ze al voorzien waren? En wat die functie inhield? Nee, hij wist niks van krachtsport. Hij had ook geen bestuurlijke ervaring in een sportclub. Maar plannen genoeg.

Het telefoontje werd door mevrouw Van Dijk met luid gejuich ontvangen. Mevrouw Van Dijk is hoofd van het bondsbureau. Ze is ook de enige medewerker. En de nood “kon niet hoger zijn”. Ze had al een datum geprikt voor de opheffingsvergadering van de bond. Voorzitter en penningmeester - “inderdaad: mijn man” - hadden hun functies ter beschikking gesteld. Dat was het complete dagelijks bestuur. Op oproepen voor nieuwe kandidaten in het blad van de krachtsportbond en in het magazine van de Nederlandse Sport Federatie had zich niemand gemeld. Ja, werklozen die informeerden naar de salarisschalen. Maar als ze dan het verpletterende antwoord hoorden van mevrouw Van Dijk - “nul-komma-nul” - dan hadden ze meteen geen belangstelling meer.

Maar Paul Timmer, voor de KNKB een volslagen onbekende, haakte niet meteen af. Hij kreeg daarvoor ook geen tijd. Zaterdag werd hij op een extra algemene ledenvergadering tot nieuwe voorzitter benoemd.

Hoe komt het toch dat de KNKB zoveel moeite heeft om aan een voorzitter te komen?

Dat is een probleem van alle kleine bonden. En het is geen leuke baan. Het kost alleen maar geld. Daar zitten de mensen niet op te wachten.

Hoe weet u of meneer Timmer over de nodige kwaliteiten beschikt om voorzitter te zijn van de KNKB?

Dat weten we niet, want we kennen die man nog vrijwel niet. Maar hij had een prettige stem aan de telefoon. En hij was duidelijk. Hij heeft ons ook nog per fax zijn curriculum vitae gesturd. Dat zag er goed uit. Verder is hij enthousiast en hij heeft tijd. Wat wil je nog meer?

Kunt u mij misschien helpen aan het telefoonnummer van de nieuwe voorzitter?

Dat hebben we niet. Dat is misschien wel vreemd. Maar we kennen hem pas een paar dagen. Ik zit met smart te wachten tot hij belt. Dan kan hij meteen aan het werk.

    • Dick Wittenberg