Premier van Japan biedt Korea excuus aan

TOKIO, 8 NOV. De Japanse premier, Morihiro Hosokawa, heeft afgelopen weekeinde tijdens een officieel bezoek aan Zuid-Korea zijn verontschuldigingen aangeboden voor het leed dat zijn land gedurende 35 jaar koloniaal bewind heeft aangericht in Korea.

Hosokawa zei letterlijk: “Ik wil graag van harte mijn berouw en verontschuldigingen aanbieden voor de ondraaglijke pijn en verdriet die mensen op het Koreaanse schiereiland hebben geleden toen ze werden beroofd van hun moedertaal en gedwongen Japanse namen aan te nemen, en door onze gedwongen recrutering van 'troostmeisjes”'. Troostmeisje is een Japans eufemisme voor vrouwen die door het voormalige Keizerlijke Leger werden gedwongen zich te prostitueren voor Japanse soldaten en officieren. Volgens historici in Japan zijn daarvan ongeveer 200.000 vrouwen het slachtoffer geworden, de meesten uit Korea.

De Zuidkoreaaanse president, Kim Young Sam, de eerste burgerpresident van het land, zei diep bewogen te zijn door de woorden van Hosokawa. Volgens hem had nog nooit een naoorlogse Japanse premier het aangedurfd zo iets te zeggen.

De besprekingen tussen beide regeringsleiders had in een informele sfeer plaats in de oude Koreaanse hoofdstad Kyongju. Daarbij stond de nucleaire dreiging door Noord-Korea hoog op de agenda. Beiden spraken een diepe bezorgdheid uit over de ontwikkelingen in de communistische staat en zeiden hierover in nauw contact met elkaar te willen blijven.

Opvallend aan het tweedaagse bezoek was dat Zuid-Korea voor het eerst repte van banden tussen twee echte buurlanden in plaats van de gebruikelijke frase van geografische nabije en psychologisch ver verwijderde landen. In Zuid-Korea bestond tot nu toe een diepe aversie jegens Japan die door de Zuidkoreaanse pers intens levend werd gehouden. Maar dit keer waren de meeste Zuidkoreaanse media lovend over het bezoek van de Japanse premier. Een krant bleef kritisch: “Er is een nieuw bord op tafel gezet, maar wat zal worden opgeschept blijft onduidelijk”.

De Zuidkoreaanse president riep Hosokawa op dat Japan meer moest investeren in zijn land. In de afgelopen vijf jaar hadden volgens hem liefst negentig Japanse ondernemingen zich uit het land teruggetrokken. Bovendien was het grote handelstekort met Japan van 7,8 miljard dollar hem een doorn in het oog. Volgens hem lijdt Zuid-Korea onder de concurrentie van zowel de geïndustrialiseerde landen als de landen in Zuidoost-Azië.