Ook voorzitter schaatsbond legt functie neer

AMERSFOORT, 8 NOV. Voorzitter Charles Luyk van de Nederlandse Schaatsenrijders Bond heeft zijn functie met onmiddellijke ingang neergelegd. Als oorzaak gaf hij “heel persoonlijke redenen” op. Het bestuur beraadt zich over de opvolging. Voorlopig zijn de voorzitterstaken verdeeld over de overige leden van het bestuur. Vice- voorzitter Dijkema treedt tot nader order op als waarnemend voorzitter.

De geschillencommissie van de KNSB deelde het hoofdbestuur begin deze maand mede een “onbehoorlijk beleid” te voeren. De commissie stelde het bestuur op formele gronden in het gelijk in het conflict met drie oud-leden van de begeleidingscommissie kernploegen. Het trio Augustinus, Falke en Van Zanten werd door het bestuur, onder leiding van Luyk, uit de BCK gezet. Van het nieuwe driemanschap Kleine, Charisius en Smit haakte vorige week de laatste af. Smit trok zich eveneens uit alle functies binnen de schaatsbond terug.