Obligatiemarkten reageren nerveus op ontwikkelingen in VS

ROTTERDAM, 8 NOV. Vrijwel alle obligatiemarkten in de wereld moesten in de afgelopen week inleveren. Italië en Spanje noteerden grote verliezen, maar ook de Amerikaanse obligatiemarkt beleefde de grootste correctie van het afgelopen jaar. Niet alleen de obligatiemarkten waren wereldwijd in een mineurstemming; ook de aandelenbeurzen moesten een gedeelte van de winst van afgelopen maanden weer inleveren.

De Verenigde Staten

De ontwikkelingen op de financiële markten van vorige week werden in gang gezet door de Amerikaanse obligatiemarkten. Een serie goede economische cijfers, alsmede een aantal uitlatingen door regeringsfunctionarissen, wezen op een herstel van de Amerikaanse economie. Met name de werkgelegenheidscijfers, die aangaven dat in oktober 177.000 arbeidsplaatsen waren gecreëerd, deden bij obligatiehandelaren en beleggers de vrees voor een stijgende inflatie aanwakkeren. Bovendien is nu de heersende mening dat de Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de eerstvolgende keer de rente zal verhogen in plaats van verlagen, zoals door velen nog werd gehoopt.

Per saldo steeg het rendement op de Amerikaanse 30-jaars lening met 30 basispunten naar een niveau van 6,25 procent. Veel analisten wijzen erop dat het nog te vroeg is het economische herstel van de Verenigde Staten definitief in te luiden. Clintons belastingverhogingen en geplande herstructureringen in de gezondheidzorg zullen volgend jaar een depressieve werking op de economie hebben. Dit zou betekenen dat de Amerikaanse obligaties hun weg naar boven kunnen vervolgen. Duitsland, Nederland

Hoewel de negatieve stemming ook in Europa zijn weerklank vond, viel de schade in Duitsland en Nederland nog mee. De rentestijgingen bedroegen nog geen 10 basispunten. Voor deze lauwe reactie in het D-mark blok is aantal redenen aan te wijzen. In de eerste plaats werd bekend gemaakt dat in Duitsland voor het eerst meer dan 3,5 miljoen mensen werkloos zijn. Hoewel het moeilijk is dit nieuws als positief te bestempelen, zal het de neerwaartse druk op Duitse obligaties hebben beperkt. In Nederland was er positief nieuws op het inflatiefront. Bekend werd gemaakt dat de jaarlijkse stijging van het prijsindexcijfer in oktober uitkwam op 1,9 procent. Dit is weliswaar een kleine stijging ten opzichte van 1,8 procent in september, maar inflatiecijfers gecorrigeerd voor btw-veranderingen tonen aan dat de onderliggende inflatietrend nog steeds dalende is. In de derde plaats blijft het DMark-blok een veilige haven in tijden van onrust. De Duitse markten worden nog altijd gebruikt om op een relatief rustige manier periodes van grote turbulentie uit te zingen. België

Het enige Europese land waar de rentes vorige week daalden was België. In de afgelopen maanden, toen de Europese markten forse rally's lieten zien, stond België langs de zijlijn. Afgelopen week echter vertoonde het tegenovergestelde beeld. De Europese markten in mineur, terwijl men met betrekking tot België tot de conclusie kwam dat het misschien wel erg gestraft werd voor zijn begrotingstekort, inflatiedreiging en politieke impasse. Italië

In Italië had men het vorige week het zwaarst te verduren. De 10-jaars rente steeg met bijna 40 basispunten naar een niveau van 9,6 procent. Het is misschien rechtvaardig dat een markt die in de afgelopen maanden dergelijk forse rentedalingen heeft laten zien, bij een Europese correctie ook de grootse stijgingen aan zijn broek krijgt. Feit is dat de Italiaanse markt één van de meest volatiele in de wereld is.

Deze week vond de additionele onrust zijn oorzaak in politieke onzekerheid, als gevolg van nieuwe aantijgingen van corruptie. Bovendien zal de markt te lijden hebben gehad van beleggers die de forse winst van het afgelopen jaar veilig willen stellen. Beleggers in Italië kunnen grote winsten opstrijken, maar moeten, zeker in de komende periode rekening houden met dergelijke uitbarstingen van nervositeit.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco