Nieuwe aanvragen voor lidmaatschap van SER

DEN HAAG, 8 NOV. Twee werkgeversorganisaties in de niet-commerciële sector hebben het lidmaatschap aangevraagd van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het gaat om de Federatie van Werkgeversverenigingen (FW) en de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB).

De twee vertegenwoordigen met zo'n 300.000 werknemers en een loonsom van ruim 10 miljard gulden de helft van de gezondheids-, ouderen- en welzijnszorg en achten zich representatief genoeg om een zetel in de SER te claimen. Ook willen ze een plaats in de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties.

De SER heeft eerder dit jaar nieuwe richtlijnen vastgesteld voor de representativiteit van de organisaties die zich bij dit adviesorgaan willen aansluiten. Voor de gesubsidieerde en gepremieerde sector geldt dat organisaties daarin geen lid kunnen worden als ze met handen en voeten aan de overheid zijn gebonden. Als de overheid zich beperkt tot sturing op afstand en de instellingen worden 'afgerekend' op de verhouding van de prijs en de hoeveelheid diensten of produkten die ze leveren, kunnen ze volgens de SER-normen lid worden.