Kunstwerk als neerslag van toneelstuk

ROTTERDAM - Afgelopen zaterdag zijn in de Rotterdamse Schouwburg de eerste drie kunstwerken van het project 'Beeldspoor' onthuld.

Het betreft werken van Mathieu Ficheroux, Han Schuil en Emo Verkerk. In samenwerking met de architect van het theater, Wim Quist, is het plan ontwikkeld om 88 aluminium platen aan de muur te bevestigen, 44 ter linker en 44 ter rechterzijde van de trap naar de Grote Zaal. De platen van 90 bij 105 cm kunnen gedemonteerd worden en aan de beeldende kunstenaar meegegeven. Van hem wordt verwacht dat hij theatervoorstellingen bezoekt, zodat het kunstwerk dat hij maakt voor Beeldspoor de neerslag is van de indrukken die het theater hebben nagelaten.

Het is de bedoeling dat per seizoen aan 4 á 5 beeldende kunstenaars een opdracht wordt verstrekt, zodat in de komende 20 jaar 'een kaleidoscopisch beeld ontstaat van hetgeen zich afspeelt in de hedendaagse kunst', aldus de heer Walgenbach van het Centrum Beeldende Kunst in zijn openingswoord. Eén en ander is wel afhankelijk van beschikbare gelden in de vorm van subsidies en donaties. De commissie die verantwoordelijk is voor de keuze van de beeldende kunstenaars bestaat uit H. van Haaren, Th. Meyer zu Schlochtern, K. Schampers, mevrouw H. Visser, H. Walgenbach en W. Quist.

Ficheroux vervaardigde een fotowerk, geïnspireerd door een laat 19e eeuws grafmonument van een treurende weduwe. Hij gaf het monochroomgrijze beeld een kleurrijke bos bloemen in de hand. Schuil is gewoon te schilderen op aluminium; voor Beeldpoor maakte hij een abstract aandoende schildering in heldere kleuren waarvan het beeld min of meer gespiegeld is. In het werk van Verkerk is de relatie met theater het duidelijkst. Het is een onderdeel van de reeks 'portretstudies' van door hem bewonderde figuren waar hij al jaren aan werkt en betreft een collage-achtig portret van Shakespeare.