Jackson Browne

Jackson Browne: I'm Alive, Elektra 7559-61524

Hij leefde nog, maar daar was alles mee gezegd. Welbeschouwd had Jackson Browne al in vijftien jaar geen fatsoenlijke plaat meer gemaakt. Des te verheugender is het, dat de meest melancholieke onder de Amerikaanse singer/songwriters op I'm Alive terugkeert naar de vorm van zijn beste album Late For The Sky uit 1974. De synthesizers uit de tussenliggende periode moesten het veld ruimen voor de ongekunstelde instrumentatie die Browne's intens persoonlijke nummers het best tot recht doet komen.

'I don't worry about Madonna,' zingt hij in My Problem Is You, dat door de fraaie achtergrondzang van Was (Not Was) herinnert aan de sfeer van Ry Cooders Chicken Skin Music. Omringd door de Californische muzikantenmafia rond gitarist Waddy Wachtel en Tom Petty's organist Benmont Tench doet Browne geen krampachtige poging meer om modern te klinken, en legt hij zich toe op nieuwe ontboezemingen over de gemiste kansen en de verloren idealen die hij achter zich liet.

Geen zanger heeft het collectieve gevoel van de Woodstockgeneratie zo goed verwoord, nadat alle hippie-idealen waren verwaterd tot het egoïsme van het ik-tijdperk. 'It's alright,' zingt hij zijn troostende woorden, 'you're gonna be free.' I'm Alive is een herfstplaat bij uitstek, van een zanger die aan zijn tweede jeugd begint.

    • Jan Vollaard