Israel en PLO hervatten hun overleg in Kairo

KAIRO, 8 NOV. Israel en de PLO hervatten vandaag in de Egyptische hoofdstad Kairo de vorige week in Taba opgeschorte besprekingen.

PLO-leider Arafat verklaarde gisteren na afloop van een onderhoud met de Egyptische president Hosni Mubarak: “Op korte termijn komt in Kairo een ad hoc commissie bijeen in een poging de problemen op te lossen die leidden tot het opschorten van de besprekingen in Taba.” Arafat wilde niet zeggen wanneer de besprekingen zouden worden hervat, maar de Egyptische minister van buitenlandse zaken, Amr Moussa, zei later dat de besprekingen vandaag weer zouden beginnen en dat zowel van Israelische als van Palestijnse zijde vier mensen aan de onderhandelingen zouden deelnemen.

De besprekingen over de Israelische terugtrekking uit een deel van de bezette gebieden, die op 13 december moet beginnen, stagneerden toen de Palestijnse delegatie de afgelopen week wegliep, omdat ze het niet eens was met de veiligheidseisen die Israel stelde. De Palestijnen maakten bezwaar tegen Israelische voorstellen om de Israelische politiepatrouilles in het gebied voort te zetten. Volgens Arafat kloppen die voorstellen niet met de eerder gemaakte afspraken. Er dient volgens hem sprake te zijn van terugtrekking van de Israelische troepen en niet van een herschikking. De twee partijen dienen het geheel eens te zijn over alle details van de Israelische terugtrekking en de overdracht van de macht alvorens op 13 december de feitelijke terugtrekking uit de Gaza-strook en Jericho kan beginnen.

De Israelische minister van buitenlandse zaken, Shimon Peres, bevestigde zaterdagavond de hervatting van de onderhandelingen met de PLO. Afgelopen donderdag bracht de Egyptische minister van buitenlandse zaken een bezoek aan Tel Aviv in het kader van zijn poging het vastgelopen overleg weer uit het slop te halen.

Nabil Shaath, de woordvoerder van de Palestijnse delegatie, verklaarde dat gepoogd zal worden om journalisten zo ver mogelijk weg te houden van de verdere onderhandelingen.

Een Saoedische krant berichtte dit weekeinde dat een verbindingsfunctionaris van de PLO in Tunis wordt beschuldigd van spionage voor Israel. De betrokkene, Mohammed Sadek, zou zich zelf bij PLO-leider Arafat hebben aangegeven. In oktober werd al een veiligheidsfunctionaris van de PLO aangehouden op verdenking van spionage voor de Mossad, de Israelische geheime dienst. Geruchten als zou deze man voor een proces zijn overgebracht naar Jemen, werden gisteren door de PLO tegengesproken. (Reuter, AFP)