Fusie met Nobel is grootste stap sinds vorming van Akzo

AMSTERDAM, 8 NOV. De grootste stap sinds het samengaan van Algemene Kunstzijde Unie en Koninklijke Zout Organon in 1969. Die voorlopige conclusie durft Akzo-topman jhr. mr. A.A. Loudon in zijn eerste vraaggesprek, vier uur na het ondertekenen van het fusiecontract wel te trekken. Een fusie waarvan de marktvoordelen van het begin af aan bekend waren, maar waarbij het grootste struikelblok was hoe het nieuwe Akzo Nobel voldoende eigen vermogen krijgt.

Loudon verontschuldigt zich in het begin van het gesprek voor zijn uiterlijk. Hij heeft tot vanochtend kwart over zes Nederlandse tijd in Londen onderhandeld met Lars H. Thunell, president van de Zweedse 'Treuhand', de Securum, een staatsbedrijf dat noodlijdende Zweedse bedrijven moet herstructureren.

Loudon vindt de overname van Nobel, een bedrijf met 12.500 mensen en 5 miljard gulden omzet, de grootste gebeurtenis in zijn carrière. “Het is volgens mij de belangrijkst stap voor Akzo. Belangrijker dan onze expansie in de Verenigde Staten met Stauffer in 1987.” Zijn stap naar Scandinavië had weinig te maken met persoonlijke interesse. “Ik heb eigenlijk niks met Scandinavië. Ik ben er ook weinig geweest. In de chemie-industrie praat echter iedereen steeds met elkaar om te proberen onderdelen aan elkaar te verkopen. Zodoende kende ik Ove Mattsson, de directeur van Nobel Industrier, zeer goed. Wij waren het zelf vrij snel eens dat een volledig samengaan van Akzo en Nobel goed zou zijn. Ik denk dat het al vóór de zomer was dat wij meenden dat het die richting op zou moeten gaan en niet het aan- en verkopen van deelbelangen. Die overeenstemming met Mattsson is erg belangrijk geweest op de moeilijke momenten in de onderhandelingen.”

Cruciaal in de onderhandelingen blijkt de rol van Securum te zijn geweest, onder leiding van Thunell. Deze wees er op dat hem er alles aan gelegen was dat de onderhandelingspartijen hem zagen als een commerciële partij. Koste wat kost wilde hij voorkomen dat de bedrijven met wie hij onderhandelde hem zagen als iemand die de Zweedse industrie in de uitverkoop doet. Loudon bevestigt het idee van een koopje dan ook niet. “Maar ik sluit niet uit dat over drie jaar, wanneer de voordelen van de fusie naar buiten komen, wij zeggen dat het een goedkope overname is geweest.”

Net als zijn Zweedse tegenspeler wil Loudon niet zeggen waar in de vroege uren van vanochtend de struikelblokken lagen. “Het ging om het totale pakket.” Wel geeft hij toe dat het voornaamste punt in de onderhandelingen de vraag is hoe de nieuwe ondernming voldoende eigen vermogen zou kunnen krijgen. Akzo is goed gekapitaliseerd, maar Nobel ontkwam twee jaar geleden door overheidsingrijpen aan faillissement. De afgelopen twee jaar zijn nog lang niet voldoende geweest om de schuld te saneren. Vandaar dat zowel Akzo als Nobel-grootaandeelhouder Securum concessies moesten doen. Akzo heeft in allerijl een onderhandse aandelenemissie voor 1,3 milard gulden uit moeten schrijen om het vermogen op te peppen. Loudon vertelt dat de emissie zoveel snelheid vereiste dat hij niet meer het formele traject voor de Amerikaanse beurs kon afleggen. Besloten is toen de aandelen alleen in Europa te plaatsen. Loudon vond dat Securum ook zijn steentje moest bijdragen. Vandaar dat Securum moest zorgen dat de schulden met 1,2 miljard Zweeds kroon zouden afnemen. Bovendien heeft Securum gezorgd dat het bedrijf schoon is opgeleverd. Drie bedrijven blijven bij Securum en de nieuwe combinatie krijgt hiervoor 4,2 miljard Zweedse kroon die gebruikt kunnen worden voor de verbetering van de balansverhoudingen.

Loudon:“We zullen in de toekomst veel doen om de vermogenspositie op het oude peil te brengen. Ik geef toe dat de positie aan het eind van dit jaar iets minder zal zijn dan vorig jaar bij Akzo het geval was. Aangezien het bedrijfsresultaat van Nobel goed is, zelfs iets beter dan van Akzo zelf, kunnen wij door winstinhouding snel dezelfde ratio's krijgen als vroeger. Trouwens, voor beleggers is de rentedekking minstens zo belangrijk als de verhouding eigen vermogen tegen vreemd vermogen.”

Loudon spreekt het lieft over de commerciële voordelen van de 'fusie'. De combinatie wordt wereldmarktleider op het gebied van verven en lakken. Door de omvang van de nieuwe combinatie kan ook op het gebied van Pharma, het winstgevendste onderdeel van Akzo, in de toekomst een grote stap voorwaarts worden gemaakt. “De beslissing daarover zal niet meer door mij genomen worden,” lacht Loudon. Hij zal volgend jaar de scepter overdragen aan mr C.A .van Lede, de voormalig VNO-voorzitter. De fusie met Nobel is Loudons laatste grote daad. “Het klinkt een beetje te dramatisch, maar het is een bijzondere genoegdoening dat ik dit heb mogen meemaken”.

    • Marcella Breedeveld
    • WABE van ENK