Braks krijgt niet genoeg stemmen in Rome

ROME, 8 NOV. “Heb je gezien hoe het gaat? Dit is pure wild west.” Frits Prillevitz, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de FAO, dringt zich verontwaardigd naast zijn Indiase collega en gaat ook handen schudden met de mensen die het stemhokje ingaan. Zij zullen de toekomst bepalen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, en van oud-minister van landbouw Gerrit Braks, die vanmiddag in de tweede stemmingsronde afviel.

De stemming over de opvolging van de Libanees Edouard Saouma als directeur-generaal van de FAO was vanmorgen in de eerste ronde al teleurstellend verlopen voor Braks. Hij kreeg negen stemmen en liet daarmee slechts twee van de acht kandidaten achter zich.

Bij het begin van de tweede ronde stonden een vertegenwoordiger van India, van Senegal en van Nederland te knikken en handen te schudden naar de mensen die het stemhokje ingingen. Elders in de grote, steeds warmer wordende zaal werden beloftes gedaan en ruzie gemaakt.

Om één uur vanmiddag was de situatie nog bijzonder verwarrend en waagde niemand zich aan een voorspelling over de vraag wie de opvolger wordt van Saouma, die achttien jaar directeur-generaal is geweest. Minister Bukman van landbouw, die de Nederlandse delegatie leidt naar de tweejaarlijkse conferentie van de FAO, heeft tussen de eerste en tweede ronde overlegd met premier Lubbers.

De campagne van Braks, die sinds maart een zestigtal landen heeft bezocht, heeft Nederland zeker drie ton gekost. Deze kosten komen voor rekening van de schatkist. De extra uitgaven, vooral reis- en verblijfkosten, worden in kringen van de Nederlandse delegatie naar de FAO-conferentie geschat op “tegen de drie ton, en waarschijnlijk gaan we daar overheen”.

De meeste andere kandidaten hebben volgens Nederlandse bronnen veel meer uitgegeven. Australië heeft voor een aantal landen de vliegreis naar Rome betaald, om zo steun te krijgen voor zijn kandidaat, Geoff Miller, directeur-generaal op het ministerie van landbouw. India heeft delegatieleden van andere landen laten afhalen van het vliegveld om hen gunstig te stemmen tegenover hun kandidaat, Maharaj Muhtoo, directeur bosbouw bij de FAO. Muhtoo kreeg in de eerste ronde 22 stemmen.