Bosniërs ontmantelen leger van de Bosnische Kroaten in Sarajevo

SARAJEVO, 8 NOV. Het Bosnische regeringsleger heeft zaterdag in een grootscheepse actie de onafhankelijke eenheden van de HVO, het leger van de Bosnische Kroaten, in Sarajevo ontmanteld en het HVO-hoofdkwartier in Sarajevo gesloten.

Voor de actie werden overal barricaden opgericht, als gevolg waarvan de voor zaterdag geplande evacuatie van honderden inwoners van Sarajevo niet door kon gaan. De Bosnische regering verwachtte kennelijk dat de kleine, maar goed bewapende HVO-afdeling voor Sarajevo zich tegen haar ontmanteling zou verzetten. Voor zover bekend is het echter niet tot geweld gekomen.

De Bosnische regering adviseerde de strijders van de HVO in Sarajevo zich aan te sluiten bij het door de moslims gedomineerde regeringsleger, een optie waarvoor volgens de regering een “meerderheid” van de HVO-soldaten inderdaad heeft gekozen. Die bewering kon niet worden bevestigd.

Tot de ontmanteling van de HVO-afdeling werd besloten in verband met de felle strijd tussen de moslims en de Bosnische Kroaten in Centraal-Bosnië, die dit weekeinde werden voortgezet. Bovendien zijn de spanningen tussen de regeringseenheden en de HVO in Sarajevo zelf in de loop van dit jaar steeds verder opgelopen. Tot voor kort waren de Bosnische Kroaten en de moslims formeel bondgenoten tegen de Serviërs en de HVO maakte in de Bosnische hoofdstad dan ook deel uit van de gezamenlijke verdediging van de stad. Afgelopen lente en zomer kwam het echter tot spanningen, toen het regeringsleger vergeefs trachtte de HVO ondergeschikt te maken aan zijn opperbevel. Volgens radio-Sarajevo weigerde de HVO-afdeling in Sarajevo al geruime tijd de bevelen van het Bosnische opperbevel te gehoorzamen. “De HVO staat voor principes die gericht zijn tegen (de eenheidsstaat) Bosnië-Herzegovina en voor de vorming van een Herceg-Bosna”, aldus radio-Sarajevo. Herceg-Bosna is de eenzijdig uitgeroepen 'republiek' van de Bosnische Kroaten.

De actie tegen de HVO wordt gezien als een poging van de Bosnische regering, haar gezag althans in Sarajevo te herstellen. Onlangs al werd in een grootscheepse militaire campagne afgerekend met twee legercommandanten, die zich hadden losgemaakt van het leger en die zich vanuit een eigen machtsbasis vooral bezighielden met criminele activiteiten. (Reuter)