Beroemd over rug patiënt

De knie van Ruud Gullit en de enkel van Marco van Basten zijn publiekelijk bezit geworden. Fascinerend kunnen de uiteenzettingen zijn over de zwakste plekken van Nederlands prominenten. Een foto op de voorpagina, een dwarsdoorsnede of een graphic, niets is groter nieuws dan het tonen van de ingewanden van onze jongens.

Waar iedere andere patiënt van een arts recht heeft op privacy, liggen de ziektes van bekende Nederlanders op straat. Omdat het publiek er recht op heeft? Of omdat betrokken medici hun zucht naar publiciteit niet kunnen onderdrukken? De chirurgen Martens en Marti heropenden in deze krant hun al jarenlange gevecht over de juiste manier om Gullits knie en Van Bastens enkel te doen genezen. Alsof ze bij hun artsexamen niet de eed van Hippocrates hebben afgelegd, alsof er geen medisch beroepsgeheim vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht (art. 272) bestaat. Alsof in de gedragsregels (het blauwe boekje art. 44) niet is vastgelegd dat ze in het openbaar geen kritiek op collegae mogen leveren: “Als kritiek hem ter ore komt zal hij zich gereserveerd opstellen.” Marti zegt geen behoefte meer te hebben aan publiciteit.

Clientèle genoeg. Hij heeft gezworen geen nadere details over zijn patiënten aan de media te geven. Pas nadat de Belg Martens beweerde dat Marti fouten had gemaakt bij de behandeling van Van Basten, reageerde de Zwitser. Omdat zijn praktijk onrecht wordt aangedaan, verweerde Marti zich voor de tv-camera. Bevreesd inbreuk op Marco's privacy te doen, zei hij Van Basten geconsulteerd te hebben alvorens hij een verklaring over diens lichamelijk ongemak deed. Maar zelfs al geeft de patiënt zijn arts toestemming zijn medisch dossier openbaar te maken, dan nog is het regel zich te beroepen op het medisch geheim.

Zoals huisarts Karsten voor de rechtbank weigerde de naam van de schaatser te noemen die hem consulteerde over doping. “Ik kan het beroepsgeheim niet doorbreken. Ik alleen draag de verantwoording voor de patiënt.” Marti moest zijn reputatie redden door in het openbaar Martens terug te slaan. Over de rug van de patiënt. Marti schuwt doorgaans de publiciteit, Martens allerminst. Zijn kliniek staat open voor de media. Hij genoot ervan dat Gullit door hem genas. Zijn bestand nam toe met kniepatiënten uit binnen- en buitenland. Net als Karsten, die na zijn 'onthullingen' tijd tekort komt om sporters te consulteren. Zonder beroemde patiënten geen beroemd arts.

    • Guus van Holland