Akzo verwerft Zweedse Nobel via aandelenruil

AMSTERDAM/STOCKHOLM, 8 NOV. Het Nederlandse chemieconcern Akzo neemt de Zweedse branchegenoot Nobel Industrier over. De nieuwe onderneming zal de naam Akzo Nobel dragen. Dat hebben de twee bedrijven vanmorgen bekendgemaakt.

De fusie zal plaatshebben door middel van een aandelenruil, zo bleek uit de toelichting van Akzo-topman jhr.mr. A.A. Loudon. Akzo biedt de aandeelhouders van Nobel één aandeel Akzo voor 28,5 aandelen Nobel. De overneming vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 14 miljard Zweedse kronen (3,75 miljard gulden). De Zweedse staatsholding Securum, die op het moment bijna driekwart van de aandelen Nobel in handen heeft, zal na de fusie twintig procent van het aandelenkapitaal van Akzo Nobel bezitten.

Loudon verwacht dat de fusie in januari 1994 zal zijn afgerond. Voorwaarde is dat de Europese Commissie akkoord gaat, evenals de aandeelhouders van Akzo.

“Akzo en Nobel passen van nature zeer goed bij elkaar”, zei Loudon. Zowel Akzo als Nobel behaalt een groot deel van zijn omzet uit de verkoop van verven en lakken, terwijl de activiteiten van Nobel op het gebied van papierchemicaliën volgens de Akzo-bestuursvoorzitter een goede aanvulling vormen op de speciale-chemie-activiteiten van Akzo. De beslissing om beide ondernemingen samen te voegen is volgens hem genomen in de loop van besprekingen over een “wederzijdse versterking van activiteiten”. Die gesprekken, die al bijna een jaar gaande zijn, leidden eerder dit jaar nog tot de verkoop door Akzo van de activiteiten wat betreft papierchemicaliën aan Nobel.

De nieuwe onderneming Akzo Nobel zal een jaaromzet behalen van 20 miljard gulden. Het personeelsbestand komt mondiaal uit op ongeveer 75.000 werknemers. Die getallen liggen lager dan de som van de delen (omzet Akzo 16,9 miljard, Nobel 5 miljard; personeel Akzo 62.500, Nobel 17.500), omdat Akzo niet alle activiteiten van Nobel overneemt. De staatsholding Securum neemt Spectra-Physics (laser-apparatuur) over, evenals de activiteiten op het gebied van biotechnologie. Ook het aandelenbelang van 10,9 procent dat Nobel in de defensie-onderneming Celsius houdt, wordt overgenomen door Securum.

Het recente verzet van Zweedse aandeelhouders tegen de voorgenomen fusie tussen de autofabrikanten Volvo en Renault heeft op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld bij de overname-besprekingen tussen Akzo en Nobel Industrier. Betrokken onderhandelaars onderstrepen evenwel dat de uiteindelijke transactie tussen beide chemie-bedrijven op geen enkele wijze is beïnvloed door Zweedse gevoeligheden.

Pag.12: Akzo spaart Zweedse gevoeligheden

De fusie zal volgens Loudon nauwelijks gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Nederland en Zweden. Loudon sluit niet uit dat bij de buitenlandse vestigingen personeelsreducties zullen plaatsvinden. Volgens hem zal Akzo Nobel voortgaan met het beleid om zich te concentreren op de kernactiviteiten. Onderdelen die hierin niet passen, zullen in de toekomst worden afgestoten.

“Ik ben er heilig van overtuigd dat dit een goede fusie wordt”, zegt de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Akzo, H. Noorman in een reactie. Hij is vanochtend vroeg over de details van de samenwerking met Nobel geïnformeerd en verwacht nu dat er vooral op drie terreinen: chemie, coatings en farmaceutische produkten “een goede verbreding en verdieping van het Akzo-pakket ontstaat, waardoor we een leidende partij in de markt worden, en de trend in de markt kunnen zetten.” Wat betreft de sector coatings streeft Akzo-Nobel nu in Europa de concurrent ICI voorbij, zegt Noorman.

Noorman verwacht geen problemen bij de goedkeuring van de fusie, en als de integratie van de twee concerns goed verloopt ziet hij “geen geweldige verschuiving van arbeidsplaatsen” optreden.

Akzo's vice-president C. van Lede probeerde in Stockholm het Zweedse publiek voor zich probeerde te winnen door zijn presentatie te openen met een uitgebreide verklaring in het Zweeds, hetgeen hem een warm applaus opleverde. Van Lede onderstreepte dat twee Nobel-onderdelen, Eka Nobel (chemieprodukten voor pulp en papier) en Berol Nobel (toeleverancier voor de was- en reinigingsmiddelenindustrie) ook in de toekomst vanuit Zweden geleid zullen worden.

Herhaaldelijk zette Van Lede bovendien gedetailleerd uiteen hoe de managementstructuur van de Nederlandse onderneming eruit ziet en welke invloed de Zweden in de toekomst zullen hebben. “Ik ben herhaaldelijk gewaarschuwd voor de Zweedse gevoeligheden en wil er alles aan doen om mogelijke onduidelijkheid over de toekomstige structuur van de onderneming weg te nemen”, aldus Van Lede.

De transactie werd consequent aangeduid als een 'fusie', terwijl het eigenlijk om een overname gaat omdat Akzo een bod doet op de aandelen Nobel.