Agenda

In de Tweede Kamer deze week de begrotingen van Verkeer en Waterstaat (dinsdag en donderdag), Antilliaanse en Arubaanse Zaken (dinsdag en woensdag) en Ontwikkelingssamenwerking (woensdag- en donderdagavond). Voorts splitsing PTT-telecom en de Surinaamse pensioenen (beide dinsdag), de Nota Vraagpunten over decentralisatie (woensdag) en de wijziging belasting personenauto's.

    • Mark Kranenburg
    • Kees van der Malen
    • Rob Meines