Zojuist verschenen

Jacques Benoit (red.): Meester Eckehart 128 blz., Ankh-Hermes, ƒ 24,50.

Een korte gevarieerde bloemlezing van het werk van de grote Duitse mysticus, die na een glanzende religieuze carrière door de inquisitie werd gezocht wegens de verspreiding van zijn gevaarlijke leer. Doordat hij - in de jaren twintig van de veertiende eeuw - in de mist van de geschiedenis verdween, is hem het lot bespaard van een tegen hem gerichte pauselijke bul.