Zojuist verschenen

J. Bethlehem en A.C. Meijer (red.): VOC en Cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azië ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie 144 blz., geïll. Schiphouwer en Brinkman, ƒ 34,50

De Verenigde Oostindische Compagnie was in de eerste plaats een handels-en transportonderneming. Militaire en staatkundige bevoegdheden in Azië creëerden bovendien een ambtelijk en militair apparaat. Voor aandacht aan de cultuur bestond dan ook geen aanleiding. Toch zijn er onderzoekers actief geweest op het gebied van de flora en fauna, taal-en volkenkunde en wisselden Aziaten en Europeanen nautische ervaring uit. Deze onderwerpen werden behandeld op een congres in Middelburg in 1987. De lezingen zijn nu geactualiseerd en gebundeld.