Zojuist verschenen

Kees Groeneboer: Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950 580 blz., geïll. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, no 158, ƒ 60,-

Dit proefschrift behandelt de functies die het Nederlands in de multi-raciale Nederlands-Indische samenleving heeft vervuld temidden van de vele andere talen. De Nederlandse taalpolitiek op het gebied van zending, missie, onderwijs en culturele en politieke organisaties komt aan bod evenals de kwaliteit van het Nederlands.