Zojuist verschenen

Martin van den Heuvel: Het verdoemde land. De Joegoslavische tragedie vanaf 1900 127 blz., H.J.W. Becht, ƒ 24,90

Een overzichtelijke geschiedschrijving van het chaotisch verleden van Joegoslavië lijkt een contradictio in terminis. Martin van den Heuvel, oud-corresopondent van Het Parool en oud-docent aan het Oost-Europa Instituut en nu verbonden aan Clingendael, slaagt er desondanks in om die geschiedenis in beknopte vorm weer te geven.