Zojuist verschenen

A.F. Paula: 'Vrije' slaven. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten, 1816-1863 191 blz., geïll. Walburg Pers, ƒ 59,50

In 1848 werd op het Franse gedeelte van Sint Maarten de slavernij afgeschaft. Op het Nederlandse deel gebeurde dat pas in 1863. In de tussenperiode dreigden de Nederlandse slaven naar de Fransen over te lopen als ook niet zij vrij verklaard zouden worden. Over deze merkwaardige situatie en aan de slavenemancipatie op de andere Caraïbische eilanden handelt dit als proefschrift verdedigde boek.