Zojuist verschenen

Joan Hemels en Renée Vegt: Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie: deel 1: 1840-1945 467 blz., geïll., Otto Cramwinckel, ƒ 79,-

Ruim tweehonderd titels van geïllustreerde publiekstijdschiften zijn hier op overzichtelijke manier, alfabetisch gerangschikt bijeengebracht. In het midden van de vorige eeuw begonnen de eerste uitgevers van dit journalistieke genre met op het gezin gerichte bladen als De Huisvriend en Eigen Haard. Het eind van de behandelde periode wordt gemarkeerd door de tijdelijke teloorgang van dit soort tijdschriften tijdens de oorlog. Van elk blad is een afbeelding van het oudste nummer opgenomen.