WOONLASTEN

Romke J. van der Veen, die in zijn bijdrage van 2 november bepleit de hoogte van de bijstandsuitkering af te stemmen op de woonlasten, blijft in gebreke aan te geven hoe de sociale dienst betrouwbare gegevens over die woonlasten verkrijgt.

Men is daarvoor toch weer aangewezen op wat de bijstandsgegadigde zelf opgeeft. Het bevolkingsregister biedt geen betrouwbaar uitsluitsel, zoals sinds de Bijlmerramp aan iedereen duidelijk kan zijn. Bijstandsontvangers verhuren dikwijls de hun toegewezen woonruimte en trekken zelf bij anderen in.

Er is wellicht maar één fraudebestendige bijstandsregeling: iedereen individueel 50 procent van het sociale minimum (wat dat ook zijn moge) zonder verdere toeslagen. Brengt men daartegen in dat de alleenstaanden er dan slecht afkomen, dan kan het antwoord zijn dat alleenstaan misschien wel een luxe is. De huidige tijd veroorlooft zich een voorheen ongekende 'woonverdunning'. Het is de vraag of het terecht is dat anderen daarvan de kosten moeten dragen.

    • Ir. J.A. Klaassen