Vuile grondwater in Bijlmer geen gevaar voor gezondheid

DEN HAAG, 6 NOV. Het door de ramp met de Boeing vervuilde grondwater in de Amsterdamse Bijlmer vormt volgens minister Alders (milieu) geen gevaar voor de volksgezondheid.

De uitslag van het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met een DC10 van Martinair in Faro zal een half jaar vertraging oplopen.

Minister Alders antwoordde gisteravond op aanvullende vragen van het PvdA-kamerlid Van Gijzel over de lading van het oktober vorig jaar in de Bijlmer verongelukte vliegtuig. In het grondwater op de plaats waar de Boeing van El-Al neerstortte, bevinden zich nog vluchtige koolwaterstoffen. Sommige daarvan zijn giftig en hebben kankerverwekkende eigenschappen, aldus de minister. Zij kunnen echter niet in het drinkwater terechtkomen, omdat in de omgeving geen waterleidingbuizen liggen. Het verontreinigde grondwater wordt opgepompt en gezuiverd. Minister Maij van verkeer en waterstaat onderschrijft de antwoorden van Alders. Zij had Van Gijzel al eerder geïnformeerd over de lading, maar het Kamerlid vond die antwoorden onvoldoende.

Alders zei opnieuw dat een deel van de lading bestond uit cosmetica, brandbare vloeistoffen en gassen en kleine hoeveelheden bijtende stoffen. Bij de brand na het neerstorten had het verbranden van deze stoffen nauwelijks effecten, aldus de minister. “Directe schade ontstond voornamelijk door het vrijkomen en verbranden van vijfenzeventigduizend kilogram kerosine.”

Van de 385 kilogram verarmd uranium, die werd gebruikt voor verzwaring van de staart, is 112 kilogram geborgen en afgevoerd naar een opslagplaats voor licht verontreinigd radioactief afval in het Zeeuwse Borsele. Metingen van de brandweer tijdens de brand hebben nauwelijks verhoging van het normale achtergrondniveau van radio-activiteit uitgewezen.