Studiekosten

Het kabinet heeft gisteren ook besloten dat leerlingen die geen recht hebben op een studiebeurs, als hun ouders niet te veel verdienen, een tegemoetkoming kunnen krijgen in de studiekosten.

De regeling geldt bijvoorbeeld voor middelbare schoolleerlingen onder de 18 jaar. Zij kunnen hun les- of collegegeld plus extra studiekosten vergoed krijgen als hun ouders niet meer verdienen dan een belastbaar inkomen van 39.170 gulden per jaar.

Ook leerlingen en studenten boven de 18 kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Zij hebben in principe recht op studiefinanciering, maar dat geldt niet voor jongeren die deeltijdonderwijs volgen. Zulke studenten krijgen nu ook recht op enige tegemoetkoming in de studiekosten. Zij mogen dan zelf in de drie maanden die aan het nieuwe studiejaar vooraf gaan, niet meer verdiend hebben dan 5280 gulden netto.