Ramsj

Joke Linders: An Rutgers van der Loeff De Prom 1990, van ƒ 39.50 voor ƒ 12.90. Bij ICOB aangesloten boekhandels.

Biografie van een auteur die met Annie Schmidt en Miep Diekmann richtinggevend was voor de ontwikkeling van de naoorlogse jeugdliteratuur in ons land. Geeft een goed beeld van het toenmalige, door idealisme bepaalde jeugdliteraire klimaat en van de ontstaansgeschiedenis van de 57 kinder- en jeugdboeken die An Rutgers publiceerde. De persoon van de schrijfster komt minder goed uit de verf.

    • Bregje Boonstra