Ramsj

Jan Ligthart en H. Scheepstra: Dicht bij huis 25ste druk. Sijthoff 1985, van ƒ 32.90 voor ƒ 14.90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam. Vanaf 6 jaar.

Oefenstof voor beginnende lezers, daterend uit het begin van deze eeuw. Stadse Piet gaat naar de boerderij van Hein en Mientje om daar aan te sterken. Het landleven is niet alleen goed voor Piet, maar ook leerzaam voor de vlijtige lezertjes. Met kinderen die schreien en in de paardetram rijden is dit onbedoeld cultuurgeschiedenis geworden. Cornelis Jetses draagt bij aan het jeugdsentiment met ruim honderd tekeningen waarvoor een boerengezin uit Paterswolde model stond. Vier 'stukjes' in één band.

    • Bregje Boonstra