Pronk wil actie tegen spanning in oude wijken

DEN HAAG, 6 NOV. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) vindt dat er hoognodig wat moet gebeuren aan de spanningen in oude wijken. Er moet een spreidingsbeleid komen voor allochtonen.

Deze opvatting, die Pronk gisteren uitsprak voor de VPRO-radio, is in strijd met het beleid van het kabinet. Een spreidingsbeleid zou immers neerkomen op discriminatie en dat is ongrondwettig. Pronk zei echter: “Ik ben voor spreiden. Ik wil geen getto's en dat betekent: sturen, spreiden over heel Nederland. Als de regels dat op dit moment niet toelaten, moeten de regels worden veranderd.”

De paragraaf over het buitenlands beleid uit het PvdA-verkiezingsprogramma heeft volgens Pronk te weinig oog voor de migratiebewegingen in de wereld. Hij kwalificeerde die paragraaf als “zwak”. De ophef over de kosten van het asielbeleid getuigt van een “kruideniersmentaliteit” onder politici, aldus Pronk. Nederland is volgens hem nog steeds een immigratieland en niet vol. Het gaat hoogstens om een “sociaal-psychologisch gevoel”, meent Pronk. De stroom vluchtelingen die naar Nederland komt bestaat volgens hem voor het overgrote deel uit mensen die in acuut gevaar zijn.

Pronk denkt dat lastenverlichting in een volgende kabinetsperiode onmogelijk is. “Je kunt niet continu de lasten verlagen en toch alle maatschappelijke problemen willen oplossen. Als we een grote toestroom van vluchtelingen willen voorkomen, kan dat niet op een koopje”, aldus Pronk gisteren voor de VPRO-radio.

“Iedereen die denkt dat de belastingen omlaag kunnen en deze grote problemen toch kunnen worden opgelost, bedrijft struisvogelpolitiek.” Daarmee keerde Pronk zich tegen het streven naar lastenverlichting van alle vier grote partijen, inclusief zijn eigen partij, de PvdA. Een woordvoerster van de partij zegt “verrast” te zijn door de kritiek. “Maar als Pronk voorstellen wil doen, zullen we die zorgvuldig bestuderen.”

Pronk stelde zich verder achter partijleider Kok op die onlangs vraagtekens zette bij verdere regeringsdeelname van zijn partij als de PvdA niet de tweede partij van Nederland wordt na de verkiezingen volgend jaar. Pronk zei: “We moeten de tweede partij worden, op niet te grote afstand van het CDA. Anders hebben we verloren, dan moeten we niet doorgaan.”