Onderhandelen in Zweden; Fusiepartners KLM zoeken doorbraak

PAG.13 RODEO IN LUCHTVAART

ROTTERDAM, 6 NOV. De directies van de KLM, SAS, Swissair en Austrian Airlines proberen sinds gisteren in een hotel te Stockholm een doorbraak te forceren in de onderhandelingen over hun fusieplan 'Alcazar'.

Vannacht was er nog geen uitzicht op een akkoord. De vier luchtvaartmaatschappijen zijn het niet eens over de keuze van een Amerikaanse partner.

Dit meldde een woordvoerder van Austrian Airlines gisteravond. De vier directies zijn sinds gistermorgen in de Zweedse hoofdstad bijeen.

Doel van de vergadering, die vandaag zou worden voortgezet, is het uit de weg ruimen van een verschil van mening tussen de KLM en Swissair over de keuze van de Amerikaanse partner voor de alliantie: respectievelijk Northwest of Delta. Dit houdt ondertekening van een 'memorandum of understanding' al enkele maanden tegen.

Naar verluidt willen de maatschappijen meer duidelijkheid van het ministerie van transport in de Verenigde Staten over hoe het tegen een relatie met een van de twee Amerikaanse partners aankijkt.

Swissair wenst de eigen partner Delta Air Lines bij de alliantie te betrekken, omdat deze onderneming financieel gezond is en in de Verenigde Staten het meest uitgebreide netwerk heeft. De KLM ziet meer perspectief in samenwerking van Alcazar met Northwest Airlines, waarin zij een belang heeft van twintig procent.

Beide maatschappijen kunnen sinds vorig jaar intensief samenwerken door het 'open skies-akkoord' dat de regeringen van Nederland en de VS vorige zomer hebben gesloten. Dat verdrag geeft maatschappijen uit beide landen vrije toegang tot elkaars luchthavens.

De Amerikaanse regering heeft bovendien haar goedkeuring gegeven aan zeer nauwe banden tussen de twee ondernemingen. Het is onduidelijk op welke wijze deze zogenoemde 'anti-trustimmuniteit' en het open skies-verdrag eventueel uitgebreid kunnen worden tot de Alcazar-groep.

Als de multinationale Alcazar-besprekingen succesvol verlopen zou dat een doorbraak in de internationale luchtvaart betekenen. Bij een fusie ontstaat de grootste maatschappij van Europa met 70.000 werknemers en een vloot van 285 vliegtuigen, waarmee ruim 32 miljoen passagiers vervoerd kunnen worden. Alcazar krijgt gemeten naar het vervoer een aandeel van 4,5 procent op de wereldmarkt. Als Alcazar 'klapt' betekent dat vooral, dat de wereldluchtvaart nog niet rijp is voor een dergelijk grootscheeps, grensoverschrijdend project.

Over de andere kernproblemen bij de fusie - de vestiging van het hoofdkwartier, de samenstelling van het management en de onderlinge waardebepalingen - hebben de vier maatschappijen al wel overeenstemming bereikt. Inhoudelijk zijn daarover echter nog geen officiële mededelingen gedaan.