Oekraine; Het eind van de wereld is tien dagen vervroegd

In verband met voortdurende confrontaties tussen haar volgelingen en de politie in Kiev heeft Maria Devi Christus, sekteleidster, besloten de datum voor het einde van de wereld met tien dagen te vervroegen. De apocalyps wordt nu verwacht op 14 in plaats van op 24 november. Dat is hoe dan ook niet meer op tijd om een diplomatiek conflict tussen Rusland en de Oekraïne over de kwestie te voorkomen.

De onrust in Kiev is tot nu toe de grootste die sekteleiders en televisiedominees in de voormalige Sovjet-Unie teweeg hebben kunnen brengen, maar geenszins de enige. Volgens deskundigen in de Russische media heeft het verdwijnen van het leiderschap van de communistische partij bij sommige burgers geleid tot een geestelijk nood, die ook de Russisch-orthodoxe kerk niet kan lenigen.

Maria Devi Christus was twee jaar geleden als Marina Tsvigoen nog jeugdleidster bij de Komsomol. Maar na een experiment met drugs zei zij in de kosmos te zijn geweest, alwaar haar was geworden dat zij een missie te vervullen had. Marina/Maria verliet haar man en zoon om zoveel mogelijk mensen uit de handen van de antichrist te redden, nu haar duidelijk was dat de wereld zou eindigen op 24 november 1993.

De Oekraiense ziet zichzelf als reïncarnatie van de maagd Maria en van Jezus tegelijk, hetgeen haar er overigens niet van heeft weerhouden te hertrouwen. Haar nieuwe echtgenoot, Joeri Krivonogov, speelt een vooraanstaande rol als organisator van de Witte Broederschap, de sekte die zich nu om haar heen heeft verzameld. Centraal in de leer staat dat de hemel kan worden verdiend met het aflossen van materiële schulden op aarde en het verrichten van goede daden, twee zaken waarbij de Broederschap van dienst kan zijn. Er doen verhalen de ronde over volgelingen die, al dat niet onder hypnose, al hun bezittingen verkopen en de opbrengst aanwenden voor foldermateriaal van de sekte.

Een ander vereiste om na het uur U niet verkeerd terecht te komen, is het gezelschap van Maria Devi Christus zelf. Vandaar dat deze maand haar volgelingen in Kiev samenkomen: dat is de stad die ze heeft gekozen om het einde te beleven.

Vierduizend gelovigen zijn al in de Oekraiense hoofdstad gearriveerd. De autoriteiten verwachten dat hun aantal kan oplopen tot 140.000. Bij dit aantal voegen zich nog de ongeveer duizend verontruste ouders die zich hebben verenigd in een Reddingscomité en die hopen hun vermiste zoons en dochters terug te vinden.

De Oekraiense autoriteiten weten zich met de komst van de gelovigen geen raad. De politie heeft al meer dan 500 mensen aangehouden, maar 177 van hen zijn onmiddelijk in hongerstaking gegaan. Artsen van ziekenhuis nummer 1 in Kiev noemden hun toestand gisteren 'kritiek'. De medici staan machteloos: “Ze zijn onder hypnose en we weten niet hoe we ze daaruit moeten krijgen”, zo zei psychiater Oleg Nasinnoek over de overwegend jeugdige hongerstakers.

Minister van binnenlandse zaken Valentin Nedroenalo maakte op een persconferentie bekend dat de politie inmiddels assistentie heeft ingeroepen van Interpol. “We weten wat te doen met 15.000 mensen bij een voetbalwedstrijd, maar niet met zoiets als dit.” President Kravtsjoek, de regering en het parlement zijn inmiddels geïnformeerd over de sekte. Besloten is behalve de politie ook de Nationale Garde in staat van paraatheid te brengen.

Maria zelf heeft aangekondigd zich te laten kruisigen, waarna haar discipelen zelfmoord zouden moeten plegen. Er zijn weliswaar berichten dat zij zich inmiddels heeft bedacht, maar de politie houdt er rekening mee dat het om desinformatie gaat om de autoriteiten op een dwaalspoor te brengen. Haar boodschap deze week dat de laatste dag met tien dagen is vervroegd om verdere problemen op straat te voorkomen, stelt de politie ook voor een raadsel.

Woensdag groeide de kwestie uit tot een internationaal probleem toen het Oekraiense ministerie van buitenlandse zaken de Russische ambassadeur ontbood om te protesteren tegen de lakse houding van de Russische douane. Veel sekteleden zouden zonder geldige reisdocumenten vanuit Rusland naar Kiev zijn gekomen. De politie heeft ook al een vrachtauto uit St. Petersburg onderschept met drie ton aan foldermateriaal van de sekte, waarop onder andere werd gepredikt tegen 'satan Leonid Kravtsjoek'.

De ambassadeur is te verstaan gegeven dat Rusland dringend maatregelen moet nemen om de stroom gelovigen in te dammen en daarmee 'een dreigende destabilisering van de interne situatie in de Oekraïne' te voorkomen.

Maria Devi Christus en echtgenoot Joeri Krivonogov zijn intussen al dagen spoorloos. Zij hadden toegezegd op 1 november op het Sofia-plein in Kiev te verschijnen. De politie houdt dat plein nu 24 uur per dag onder controle. Tegen Krivonogov is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Het echtpaar rest nog een week om te beslissen of de Witte Broederschap een van die opmerkelijke sektes in de voormalige Sovjet-Unie zal blijven, of dat de wereld getuige zal zijn van een drama als in Waco eerder dit jaar en in Jonestown in 1978.

    • Hans Nijenhuis