MISSER

Mark Kranenburg zingt in zijn column 'Allochtoonhoogte' (NRC Handelsblad, 4 november) een merkwaardige, zo niet valse melodie. Waar Janmaat de schuld geeft aan 'zij', die buitenlanders, doet Bolkestein dat juist niet, maar geeft de schuld aan het lakse vaderlandse beleid, waardoor alle kansarmen de dupe dreigen te worden, ook Nederlandse, van de verslechtering van onze concurrentiepositie met het buitenland.

Het is een aperte vervalsing van de 'toon' van de VVD om te zeggen dat haar benadering plat is: de VVD valt alle uitwassen van de Nederlandse bureaucratie, die de link met reële zakelijke opstelling allang verloren heeft, aan en zo ook het Nederlandse beleid over immigratie en asielbeleid. Het is zo geworden, dat allochtonen met inzicht in de situatie, er momenteel goed aan doen om op de VVD te stemmen: die behartigt werkelijk de belangen van de Nederlandse zaak, door de onderkant van de samenleving niet zwaarder te willen belasten waardoor de spoeling alleen maar dunner wordt. Geen allochtoon zou het durven om op Janmaat te stemmen: die wil hen eruit. Dat is het verschil.

    • A.M.M. Koeleman Boon