LUBBERS RECHTSSTAAT

Het interview met premier Lubbers in NRC Handelsblad van 5 november geeft mij aanleiding tot de volgende reactie.

Gelijkberechtiging is het oudste principe van de rechtsstaat. D66 wil een vreemdelingenwet, waarin het mogelijk wordt sneller en effectiever tot besluit te komen over de toelating dan wel weigering van asielzoekers. Als dat extra organisatie en geld kost, moet dat worden opgebracht. Maar de procedures moeten wel voldoen aan de eis van gelijkberechtiging. Dat wil in dit geval zeggen dat ook asielzoekers recht hebben op een vorm van hoger beroep, desnoods in een versnelde uitvoering. Aan die eis voldoet de vreemdelingenwet niet. In dit oordeel staat D66 niet alleen. Zeer veel rechtsbeoefenaren - tot in de hoogste regionen - delen het. Toen amendering in de gewenste richting niet werd geaccepteerd, hebben wij tegen de vreemdelingenwet gestemd.

Ik hoop niet dat de minister-president eenzelfde houding gaat aannemen als de minister van justitie de laatste tijd aan het ontwikkelen is: wie het niet onmiddellijk met hem eens is, is naïef. De minister-president noemt D66 een beetje smalend 'remmers in vaste dienst'. Dat is een correcte omschrijving, zo niet een eretitel, wanneer principes als gelijkberechtiging in de knel komen of het evenwicht tussen rechtshandhaving en rechtsbescherming beschadigd dreigt te worden. Dat houden we dus zo. Maar hij zal in ons een 'drijvende kracht' herkennen bij een effectieve , snellere en harde aanpak van de misdaad, met maatregelen die aan de vereiste criteria voldoen.

    • Hans van Mierlo