'Koning' Sint Maarten mag geen Nederlandse advocaat in strafzaak

ROTTERDAM, 6 NOV. Over de berechting van de 'ongekroonde koning' van Sint Maarten, de 67-jarige Claude Wathey, is een nieuw conflict ontstaan. De rechter-commissaris op Curaçao, Hartsuiker, staat Wathey, die wordt verdacht van corruptie en oplichting, niet toe dat hij zich laat verdedigen door de Nederlandse strafpleiter mr. G. Spong.

De rechter-commissaris stelt zich op het standpunt dat alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden een Antilliaan zich mag laten bijstaan door een buitenlandse, niet-Antilliaanse advocaat. Spong noemt die beslissing “het toppunt van schijnheiligheid”. Hij wijst erop dat de vervolging van Wathey wordt geleid door een van het openbaar ministerie in Den Haag geleende Nederlandse officier van justitie mr. E. Harderwijk. De rechter-commissaris komt uit Nederland en het opsporingsonderzoek wordt voor een belangrijk deel verricht door Nederlandse politie-agenten.

Spong vindt dat Wathey het recht op een eerlijk proces wordt ontzegd aangezien internationale verdragen de vrije keuze van een raadsman garanderen. “Ik word alleen maar geweigerd omdat justitie natuurlijk uiterst bevreesd is voor mijn mond en pen”, vermoedt Spong. Hij zegt al een “flink aantal aardige procedurele fouten” te hebben ontdekt in de wijze waarop Wathey wordt vervolgd.

Officier van justitie Harderwijk verzekert dat Spong alleen om formele redenen Wathey niet mag bijstaan. “Ik heb niets tegen hooggekwalificeerde advocaten. Die houden je scherp, maar de regels vereisen dat je als advocaat hier moet staan ingeschreven bij de balie”. Spong noemt dit “het meten met twee maten. In civiele zaken kan de Antilliaanse overheid zich wel probleemloos laten vertegenwoordigen door een Nederlandse advocaat”.

Gisteren wees het Hof van de Antillen een verzoek af tot vrijlating van Wathey. Namens de verdachte politicus betoogden verscheidene medici dat de gezondheid van Wathey door de gevangenschap in gevaar wordt gebracht. Wathey ligt sinds gisteren op last van een politie-arts in een ziekenhuis in Willemstad. Advocaten van Wathey hebben een tweede zaak aanhangig gemaakt, waarin zij vragen om schorsing van zijn aanhouding. Ze vinden dat Wathey in de Verenigde Staten medisch moet worden behandeld.

Het ligt in de bedoeling dat Spong vandaag Wathey wel ontmoet. De Haagse advocaat vergezelt als raadsman een Panamees die op Aruba terecht moet staan wegens corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Panamees wordt gehoord als getuige in de strafzaak tegen Wathey.