Kabinet: meer vrouwen in de schoolleiding

DEN HAAG, 6 NOV. Scholen met te weinig vrouwen in de directie moeten elke twee jaar een plan opstellen waarin staat hoeveel vrouwelijke managers de school uiteindelijk zou willen. Naast die streefcijfers moeten de scholen ook aangeven op welke termijn ze die wens denken te verwezenlijken. Die “positieve actie” in het onderwijs wil het kabinet bij wet vastleggen.

Een eerdere poging van het kabinet scholen te dwingen meer vrouwen in de leiding op te nemen, was wat milder geformuleerd en bevatte niet de eis streefcijfers te noemen. Zulke streefcijfers, waar de organisatie “Vrouwen in de schoolleiding nu!” sterk op aandrong, stuitten namelijk op verzet van de schoolbesturen. Die vonden dat zij in hun autonomie werden aangetast.

Volgens het kabinet is er alle reden het aantal vrouwen in de schoolleiding te vergroten. Bij het basisonderwijs bij voorbeeld is 62 procent van de leraren vrouw en maar 13 procent van de directieleden.