In vier jaar 3.000 ambtenaren minder

DEN HAAG, 6 NOV. Het aantal rijksambtenaren neemt in deze kabinetsperiode af van 149.942 in 1990 naar 146.983 in 1994.

Minister Dales (binnenlandse zaken) schrijft dit in de nota 'Personele aspecten van de begroting' die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Voor volgend jaar verwacht Dales dat bij de rijksdienst 1.400 volledige banen méér zullen verdwijnen dan was voorzien in de grote efficiency operatie. Dat is onder meer het gevolg van terugdringing van het ziekteverzuim. Tegenover de inkrimping van overheidspersoneel staat een uitbreiding van 1.800 volledige arbeidsplaatsen in 1994. Die toename komt vooral door uitbreiding van het aantal gevangeniscellen en door bestrijding van fraude en georganiseerde misdaad.